Zespół

ZESPÓŁ  |  POLITOLOGIA

studia stacjonarne (I stopnia – licencjackie)

 

Kadrę dydaktyczną na kierunku Politologia tworzą pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Przeszło 30 osób, wśród nich 4 profesorów zwyczajnych, 12 profesorów uczelni, 13 adiunktów oraz 2 asystentów (Szczegóły: Zespół – link) oraz kilkunastu współpracowników z innych jednostek UKSW, jak również praktycy reprezentujący instytucje publiczne. Tak złożony i wyspecjalizowany zespół gwarantuje uniwersytecką jakość studiów i spersonalizowany kontakt.

 

Kierownik kierunku

dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni

e-mail: a.skolimowska@uksw.edu.pl

Pełnomocnik ds. praktyk  

mgr Patrycja Laszuk de domo Rutkowska

e-mail: p.rutkowska@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content