Politologia

POLITOLOGIA

studia stacjonarne (II stopnia – magisterskie)

 

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Studiowanie na II stopniu na kierunku Politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego daje gwarancje poznania zarówno rzetelnej wiedzy dotyczącej teorii nauk o polityce (m.in. filozofia polityki, teoria polityki i teoria państwa), systemów politycznych, polityk publicznych jak i stosunków międzynarodowych. Specyfiką politologii na UKSW jest szerokie uwzględnienie wpływu czynnika kulturowego i religijnego (filozofii greckiej, chrześcijaństwa, islamu, sekularyzmu, etniczności i specyfiki narodów Europy) zarówno na naukę o polityce, jak i samą politykę. W konsekwencji absolwenci tego kierunku nie tylko potrafią opisać rzeczywistość polityczną, ale także rozumieją jej uwarunkowania, posiadają pogłębione umiejętności analityczne, eksplanacyjne i konceptualizacyjne. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów kwalifikują absolwentów zarówno do zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej, instytucjach politycznych, ale także do pracy w think-tankach, ośrodkach analitycznych, mediach i innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach społecznych i politycznych.

 

Zalety

Do podstawowych zalet studiowania politologii na UKSW należy kompleksowe i holistyczne podejście do nauk o polityce, gdzie oprócz aspektów związanych z systemami politycznymi, instytucjami, prawem czy stosunkami międzynarodowymi, szeroko uwzględnia się także czynniki kulturowo-religijne wpływające na obecną sytuację polityczną Europy (m.in. kryzys integracji europejskiej, wzmożone migracje, integrację imigrantów, napięcia na tle etnicznym i aksjologicznym, ale także poszukiwań związanych z wzmocnioną współpracą państw Europy Środkowo-Wschodniej).

Student ma do wyboru trzy ścieżki rozwoju naukowego (tzw. moduły): Polityka w cyberprzestrzeni, Europa Środkowo-Wschodnia oraz Dyplomacja publiczna i analityka polityczna. Do atutów charakteryzujących politologię należy także zindywidualizowane podejście nauczycieli akademickich do studentów i otwartość na prowadzenie dialogu. Studia, to nie usługa, a studiowanie to nie proces; to przede wszystkim spotkanie z Mądrością – studenta i nauczyciela!

 

W programie studiów

Oprócz politologicznych „klasyków” (w najlepszym tego słowa znaczeniu!) w module Polityka w cyberprzestrzeni do najciekawszych przedmiotów należy m.in. Internet i demokracja, Gry decyzyjne, Kompania wyborcza 2.0, Think-tanki, Komentarz polityczny. W module Europa Środkowo-Wschodnia: Geografia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej, Historia i kultura EŚ-W, Konflikty narodowościowe w EŚ-W, natomiast w module Dyplomacja publiczna i analityka polityczna: Czy demokracja jest możliwa wszędzie? Polityka porównawcza w ramach reżimów autorytarnych, Analiza decyzji politycznych, Wprowadzenie do dyplomacji publicznej i komunikacji oraz Trening telewizyjny i radiowy.

 

Formy studiów

Stacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content