Politologia

POLITOLOGIA

studia stacjonarne (II stopnia - magisterskie)

“Z prawdziwą dumą i satysfakcją patrzę na naszych absolwentów, którzy po ukończeniu naszych studiów pracują jako urzędnicy, działacze społeczni, dziennikarze, samorządowcy czy działacze po różnych stronach sceny politycznej” – prof. ucz. dr hab. Sławomir Sowiński

Foto: Wojciech Kusiński / Polskie Radio

 

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Studiowanie na II stopniu na kierunku Politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego daje gwarancje poznania zarówno rzetelnej wiedzy dotyczącej teorii nauk o polityce (m.in. filozofia polityki, teoria polityki i teoria państwa), systemów politycznych, polityk publicznych jak i stosunków międzynarodowych. Specyfiką politologii na UKSW jest szerokie uwzględnienie wpływu czynnika kulturowego i religijnego (filozofii greckiej, chrześcijaństwa, islamu, sekularyzmu, etniczności i specyfiki narodów Europy) zarówno na naukę o polityce, jak i samą politykę. W konsekwencji absolwenci tego kierunku nie tylko potrafią opisać rzeczywistość polityczną, ale także rozumieją jej uwarunkowania, posiadają pogłębione umiejętności analityczne, eksplanacyjne i konceptualizacyjne. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów kwalifikują absolwentów zarówno do zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej, instytucjach politycznych, ale także do pracy w think-tankach, ośrodkach analitycznych, mediach i innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach społecznych i politycznych.

 

Zalety

Do podstawowych zalet studiowania politologii na UKSW należy kompleksowe i holistyczne podejście do nauk o polityce, gdzie oprócz aspektów związanych z systemami politycznymi, instytucjami, prawem czy stosunkami międzynarodowymi, szeroko uwzględnia się także czynniki kulturowo-religijne wpływające na obecną sytuację polityczną Europy (m.in. kryzys integracji europejskiej, wzmożone migracje, integrację imigrantów, napięcia na tle etnicznym i aksjologicznym, ale także poszukiwań związanych z wzmocnioną współpracą państw Europy Środkowo-Wschodniej).

Student ma do wyboru trzy ścieżki rozwoju naukowego (tzw. moduły): Polityka w cyberprzestrzeni, Europa Środkowo-Wschodnia oraz Dyplomacja publiczna i analityka polityczna. Do atutów charakteryzujących politologię należy także zindywidualizowane podejście nauczycieli akademickich do studentów i otwartość na prowadzenie dialogu. Studia, to nie usługa, a studiowanie to nie proces; to przede wszystkim spotkanie z Mądrością – studenta i nauczyciela!

 

W programie studiów

Oprócz politologicznych „klasyków” (w najlepszym tego słowa znaczeniu!) w module Polityka w cyberprzestrzeni do najciekawszych przedmiotów należy m.in. Internet i demokracja, Gry decyzyjne, Kompania wyborcza 2.0, Think-tanki, Komentarz polityczny. W module Europa Środkowo-Wschodnia: Geografia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej, Historia i kultura EŚ-W, Konflikty narodowościowe w EŚ-W, natomiast w module Dyplomacja publiczna i analityka polityczna: Czy demokracja jest możliwa wszędzie? Polityka porównawcza w ramach reżimów autorytarnych, Analiza decyzji politycznych, Wprowadzenie do dyplomacji publicznej i komunikacji oraz Trening telewizyjny i radiowy.

W ostatnich dwóch latach w Instytucie prowadzono badania naukowe, m.in. z zakresu:

· Przywództwo i procesy decyzyjne kobiet w polityce

· Migracje i polityka. Polityzacja imigracji w Polsce w latach 2015-20

· Znaczenie Inicjatywy Trójmorza i powstałego funduszu inwestycyjnego w strategii małych państw wyszehradzkich: Węgier, Czech i Słowacji

· European Union’s international identity as a discursive battlefield,

· Obrona „chrześcijańskiej Europy” przed „inwazją islamu”. Dyskurs polityczno-religijny w Polsce w czasie kryzysu migracyjnego w UE

· Zderzenie kultur radykalnego oświecenia i humanizmu otwartego na transcendencję. Perspektywa Bededykta XVI bezpieczeństwa,

· Dobra nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w życiu publicznym współczesnej Polski w latach 2015-2018,

· Skromna pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności,

· Zrozumieć stulecie. Carl Schmitt i wiek XX-ty

· Parlamenty dwuizbowe w Europie Środkowo-Wschodniej (zagadnienia instytucjonalne i proces legislacyjny)

Więcej >>>

 

Na II stopniu politologii zajęcia prowadzą m.in.: prof. Radosław Zenderowski, prof. Antonii Dudek, prof. Sławomir Sowiński, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Michał Gierycz, prof. Zbigniew Stawrowski, ks. prof. Janusz Balicki, prof. Piotr Bajda, ks. prof. Janusz Węgrzecki, prof. Paweł Kaczorowski, prof. Andrzej Rudowski, prof. Anna Skolimowska.

 

Materiały wideo

Konferencja: Konflikt – Rywalizacja – Współpraca w Europie Środkowej w XX-XXI wieku. Meandry stosunków polsko-czeskich

Sądy przesądy – w powiększeniu: Michał Gierycz 

Zobacz >>>

 

Formy studiów

Stacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content