Socjologia

SOCJOLOGIA

studia stacjonarne (I stopnia - licencjackie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Studenci kierunku Socjologia I stopnia nabywają wszechstronną i zarazem podstawową wiedzę socjologiczną, która pozwala wykorzystać zawód socjologa na wielu stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, jako dziennikarz, nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów), resocjalizacji, ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w komercyjnych ośrodkach marketingowych, negocjator, specjalista w zakresie Public Relations oraz Human Resources, konsultant w rozwiązywaniu konfliktów grupowych czy też animator kulturalny, podejmując prace badawcze o charakterze naukowym. Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych specjalistycznych programów komputerowych oraz zdobycie umiejętności praktycznego korzystania z nich. Studia I stopnia na kierunku Socjologia otwierają również możliwość podjęcia innych kierunków, z racji swojej ogólnej podstawy programowej.

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

Formy studiów

Stacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Anna Soćko

e-mail: a.socko@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 28, wew. 828

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content