Socjologia

SOCJOLOGIA

studia stacjonarne (II stopnia - magisterskie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje

Studenci kierunku socjologia II stopnia kontynuują nabywanie wiedzy socjologicznej, rozszerzając swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie zarówno ogólnym, jak też specjalistycznym, np. w dziedzinie analizy statystycznej danych sondażowych czy też analizy danych jakościowych, realizacji projektów badawczych. Zróżnicowanie programu nauczania pod kątem praktyki uwidocznione jest w odrębnych ścieżkach kształcenia, sprofilowanych pod kątem możliwości rynkowych, m.in. badań opinii publicznej, polityki i rynku, socjologii zarządzania i relacji interpersonalnych oraz socjologii ekonomiczno-menedżerskiej. Studia na II stopniu kierunku socjologia pozwalają na pogłębienie nabytych już wcześniej informacji, natomiast studenci dopiero rozpoczynający swoją przygodę z socjologią mają możliwość połączenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych na innych kierunkach z współczesną wiedzą społeczną, szczególnie w odniesieniu do praktyki badawczej. Nie jest to zatem tylko prosta kontynuacja studiów, ale przede wszystkim interdyscyplinarna oferta dydaktyczna skierowana do studentów wyposażonych już w konkretne umiejętności. Właśnie nakierowanie na praktyczny wymiar studiowania i prowadzenia zajęć projektowych, analitycznych, pozwala na zdobycie kompetencji tak potrzebnych na rynku pracy. Każda ze specjalizacji zakłada przekaz wiedzy socjologicznej poszukiwanej obecnie przez pracodawców. Warto zauważyć, że specjalizacje zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń praktycznych i kontaktów ze środowiskiem pracodawców zatrudniających socjologów. Dodatkowym walorem jest sprawdzona kadra akademicka wprowadzająca interdyscyplinarność na swoich zajęciach, prowadzonych również na innych Wydziałach UKSW.

 

Formy studiów

Stacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Anna Soćko

e-mail: a.socko@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 28, wew. 828

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content