Seminaria i egzaminy dyplomowe

SEMINARIA I EGZAMINY DYPLOMOWE  |  SOCJOLOGIA

studia stacjonarne (II stopnia – magisterskie)

 

Praca dyplomowa – informacje i dokumenty

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów.

 • Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej (pobierz)

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów.

 

Praca dyplomowa jest składana w wersji elektronicznej poprzez zarchiwizowanie w systemie APD UKSW.

 • student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł pracy (tłumaczenie w j. angielskim)
 • student składa oświadczenie o samodzielności pisania pracy (do pobrania)
 • student przesyła pracę do APD i przekazuje do zatwierdzenia przez opiekuna (promotora)
 • promotor składa oświadczenie (do pobrania) i akceptuje raport JSA (zatwierdza i wysyła pocztą elektroniczną do dziekanatu) oraz zatwierdza pracę w APD
 • promotor oraz recenzent uzupełniają treść recenzji i ocenę pracy oraz zatwierdzają ją elektronicznie

 

Egzamin dyplomowy

Tezy na egzamin magisterski (specjalności):

 • Socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego (pobierz)
 • Socjologia komunikacji międzykulturowej (pobierz)
 • Socjologia relacji interpersonalnych (pobierz)
 • Socjologia badania opinii publicznej, polityki i rynku (pobierz)
 • Socjologia ekonomiczno-menedżerska (pobierz)
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content