Zespół

ZESPÓŁ  |  SOCJOLOGIA

studia stacjonarne (II stopnia – magisterskie)

 

Kadrę dydaktyczną na kierunku Socjologia tworzą pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni Instytutu Nauk Socjologicznych. Przeszło 20 osób, wśród nich trzech profesorów zwyczajnych, ośmiu profesorów uczelni, jeden doktor habilitowany, jedenastu adiunktów oraz troje asystentów (szczegóły: https://socjologia.uksw.edu.pl/zespol/). Warto podkreślić, że pracownicy kierunku Socjologia posiadają nie tylko doświadczenie akademickie, ale również od wielu lat działają na polu statystyki publicznej, badań zleconych, własnej działalności empirycznej, obszaru Public relations oraz Human resouces. Ponadto pracownicy kierunku Socjologia reprezentują instytucje publiczne, ogólnopolskie środowisko socjologiczne i gremia eksperckie. Nabyte doświadczenia pozwalają na ubogacenie przekazywania wiedzy o elementy praktyczne, obecne w socjologii stosowanej (np. badania konsumenckie, badania opinii publicznej) i jakże przydatne na rynku pracy – m.in. wieloaspektowe ćwiczenia i warsztaty poświęcone analizie danych ilościowych i jakościowych. W ramach Instytutu zapoczątkowano wiele ciekawych inicjatyw badawczych, mających postać cykliczną i rozpoznawalnych w polskiej, a także światowej nauce (szczegóły: https://socjologia.uksw.edu.pl/badania/). Warto w tym miejscu zauważyć historyczne znaczenie uprawiania socjologii na ATK/UKSW, która posiada wieloletnie tradycje (szczegóły: https://socjologia.uksw.edu.pl/o-instytucie/). Odzwierciedleniem podejmowanych inicjatyw jest bardzo bogaty i tematycznie złożony dorobek publikacyjny Instytutu Nauk Socjologicznych (szczegóły: https://socjologia.uksw.edu.pl/publikacje/), ukazujący podejmowane przez zespół pracowników kierunku Socjologia zagadnienia. Ukoronowaniem pracy zespołu są wysokie miejsca w rankingu kierunków studiów socjologicznych PERSPEKTYWY (m.in. 5 miejsce w 2019 r., 6 miejsce w 2020 r., 7 miejsce w 2018 r.). Tak złożony i wyspecjalizowany zespół gwarantuje uniwersytecką jakość studiów i spersonalizowany kontakt.

Zapraszamy do studiowania Socjologii w naszym Instytucie!

 

Kierownik kierunku

dr Magdalena Markocka

Obsługa administracyjna

mgr Alina Miselhorn

e-mail: a.miselhorn@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 28, wew. 828

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content