Zespół

ZESPÓŁ  |  ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

studia stacjonarne (I stopnia – licencjackie)

 

Kadrę dydaktyczną na kierunku Zarządzanie publiczne tworzą pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Przeszło 30 osób, wśród nich 4 profesorów zwyczajnych, 12 profesorów uczelni, 13 adiunktów oraz 2 asystentów (Szczegóły: Zespół – link) oraz kilkunastu współpracowników z innych instytutów (w tym z Instytutu Nauk Socjologicznych oraz Instytutu Ekonomii i Finansów), jak również praktycy reprezentujący instytucje publiczne. Tak złożony i wyspecjalizowany zespół gwarantuje uniwersytecką jakość studiów i spersonalizowany kontakt.

 

Kierownik kierunku 

dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content