Przejdź do treści

Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. powołany na członka Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2022-2024

Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki na członka Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2022-2024.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków powołanych przez ministra na mocy art. 340 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10 maja 2023