Przejdź do treści

Instytut Ekonomii i Finansów

 • Katedra Ekonomii
 • Katedra Finansów
 • Katedra Ekonomii Menedżerskiej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

 • Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
  • Zakład Stosunków Międzynarodowych
  • Zakład Studiów Europejskich
 • Katedra Polityk Publicznych
  • Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej
 • Katedra Polityki Bezpieczeństwa
 • Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
  • Zakład Teorii Państwa i Teorii Polityki
  • Zakład Filozofii i Myśli Politycznej
  • Zakład Kulturowych Podstaw Polityki
 • Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych
  • Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych
  • Zakład Socjologii Polityki
 • Research Network on European Identity – międzynarodowa sieć badawcza

Instytut Nauk Socjologicznych

 • Katedra Socjologii Ogólnej
  • Zakład Myśli Społecznej
  • Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych
 • Katedra Socjologii Religii
  • Pracownia Badawcza Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)
 • Katedra Socjologii Kultury
 • Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
 • Katedra Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania
  • Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji
  • Zakład Gerontologii i Polityki Społecznej
 • Pracownia Społecznych Problemów Współczesności

Międzynarodowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Katolickiej Nauki Społecznej