Przejdź do treści

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU

ROK AKADEMICKI 2023/2024:

 • 25 września 2023 r.

Semestr Zimowy:

 • 30 października 2023 r.
 • 18 grudnia 2023 r. oraz spotkanie opłatkowe pracowników
 • 29 stycznia 2024 r. oraz zebranie pracowników

Semestr Letni

 • 11 marca 2024 r.
 • 15 kwietnia 2024 r.
 • 13 maja 2024 r.
 • 10 czerwca 2024 r. oraz zebranie pracowników


CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Nauczyciele akademiccy § 54 ust. 2 pkt. 1 Statutu UKSW

 • dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni – Przewodniczący
 • dr hab. Piotr Bajda, prof. uczelni
 • ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Butrym, prof. uczelni
 • dr hab. Second Bwanakare, prof. uczelni
 • dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. uczelni
 • dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. uczelni
 • dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni
 • dr hab. Kinga Lendzion, prof. uczelni
 • dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni
 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski
 • dr hab. Andrzej Rudowski, prof. uczelni
 • dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni
 • dr hab. Sławomir Sowiński, prof. uczelni
 • dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Zenon Stachowiak
 • prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
 • dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. uczelni
 • dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. uczelni
 • ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki
 • dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. uczelni
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
 • ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni
 • ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
 • dr hab. Piotr Zawada, prof. uczelni
 • dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Nauczyciele akademiccy § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu UKSW

 • dr Marcin Choczyński
 • dr Anna Dziurny
 • dr Dariusz Filip
 • dr Martyna Kawińska
 • dr inż. Piotr Komorowski
 • dr Anna Linek
 • dr Jolanta Pakulska
 • dr Bartosz Rydliński
 • dr Bartosz Stachowiak
 • dr Mariusz Sulkowski
 • dr Joanna Wróblewska-Skrzek

Administracja § 54 ust. 2 pkt. 3 Statutu UKSW

 • Bożena Banaszek

Studenci § 54 ust. 2 pkt. 4 Statutu UKSW

 • Karol Bancerz
 • Julia Granat
 • Katarzyna Jędrzejczak
 • Katarzyna Kałkus
 • Kacper Knochowski
 • Cezary Kostrzewski
 • Natalia Lipińska
 • Michał Nowakowski
 • Mateusz Tadla