Przejdź do treści

Komisja ds. aktualizacji misji i strategii oraz regulaminowych

 • dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni (przewodnicząca)
 • dr hab. Sławomir Sowiński, prof. uczelni
 • dr Marek Jarentowski
 • dr Magdalena Hryniewicka
 • dr Marcin Zarzecki

Komisja ds. oceny pracowników

 • dr hab. Piotr Zawada, prof. uczelni (przewodniczący)
 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
 • dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. uczelni
 • dr Dariusz Filip
 • dr Anna Linek
 • dr Agnieszka Wikarczyk

Komisja ds. etyki nauki i zawodu:

 • dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni (przewodnicząca)
 • dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni
 • dr Mariusz Sulkowski

Komisja ds. dydaktycznych

 • PRZEWODNICZĄCA – dr Marta Luty-Michalak

PODKOMISJA KIERUNKOWA – NAUKI O POLITYCE

KIEROWNICY KIERUNKÓW

 • Prof. ucz. dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska – przewodnicząca podkomisji kierunkowej
 • Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Cebul
 • Dr Urszula Góral
 • Dr Małgorzata Pawlus
 • Prof. ucz. dr hab. Anna Skolimowska

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 • Dr Grzegorz Abgarowicz
 • Dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. ucz.

STUDENCI

 • Filip Wysocki, student, bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Nikola Dziuba, studentka, politologia
 • Aleksandra Marcelewicz – studentka, zarządzanie publiczne
 • Wojciech Mazur – student, zarządzanie publiczne

PODKOMISJA KIERUNKOWA – NAUKI SOCJOLOGICZNE

KIEROWNICY KIERUNKÓW

 • Dr Magdalena Markocka – przewodnicząca podkomisji kierunkowej
 • Dr Martyna Kawińska
 • Prof. ucz. dr hab. Mikołaj Szołtysek

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 • Dr Marta Luty-Michalak
 • Dr Elżbieta Bojanowska

STUDENCI

 • Jakub Kord – student, socjologia
 • Natalia Janiczuk – studentka, socjologia
 • Aleksandra Gwardiak – studentka, praca socjalna
 • Kacper Melaniuk – student, praca socjalna

PODKOMISJA KIERUNKOWA – EKONOMIA I FINANSE

KIEROWNICY KIERUNKÓW

 • Dr Bartosz Stachowiak – przewodniczący podkomisji kierunkowej
 • Dr Anna Dziurny
 • Dr Dariusz Filip

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 • Dr Wanda Wojas
 • Dr hab. Piotr Zawada, prof. ucz.

STUDENCI

 • Grzegorz Bińkowski – student, ekonomia
 • Lizaweta Iakubenko – studentka, ekonomia

Komisja ds. finansowych i organizacyjnych

 • dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni (przewodniczący)
 • dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. uczelni
 • dr Elżbieta Bojanowska
 • dr Piotr Komorowski

Komisja ds. jakości kształcenia

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – ks. prof. dr hab. Janusz  Węgrzecki – przewodniczący
 • Europeistyka – prof. ucz. dr hab. Sławomir Sowiński
 • Politologia – prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
 • Zarządzanie publiczne – dr Piotr Zakrzewski
 • Ekonomia – dr Piotr Komorowski
 • Ekonomia menedżerska – dr Anna Dziurny
 • Socjologia – prof. ucz. dr hab. Marek Butrym
 • Praca socjalna – prof. ucz. dr hab. Agnieszka Zduniak

STUDENCI

 • Michał Nowakowski – student
 • Filip Gnatkowski – student

Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń

 • dr hab. Andrzej Rudowski, prof. uczelni (przewodniczący)
 • dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
 • dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. uczelni
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni

WYDZIAŁOWA RADA BIZNESU

PRZEWODNICZĄCY

 • prof. ucz. dr hab. Michał Gierycz

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

 • prof. ucz. dr hab. Andrzej Koronowski
 • prof. ucz. dr hab. Artur Wysocki
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski

KIEROWNICY KIERUNKÓW

 • prof. ucz. dr hab. Krzysztof Cebul
 • dr Dariusz Filip
 • dr Urszula Góral
 • dr Martyna Kawińska
 • dr Magdalena Markocka
 • dr Jolanta Pakulska
 • dr Małgorzata Pawlus
 • prof. ucz. dr hab. Anna Skolimowska
 • prof. ucz. dr hab. Monika  Trojanowska-Strzęboszewska

PRZEDSTAWICIELE OTOCZENIA GOSPODARCZEGO

 • Konrad Ciesiołkiewicz
 • Jakub Greloff
 • Robert Jędrychowski
 • Tadeusz Krupa
 • Paweł Lewandowski
 • Arkadiusz Oneksiak
 • Agata Piotrowska
 • Jacek Pokorski
 • Paweł Ukielski
 • Rafał Zgorzelski

PRZEDSTAWICIEL WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW

 • Karol Bancerz