Kontakt

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW

Dziekanat

Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

01-938 Warszawa

e-mail: wse@uksw.edu.pl

Sekcja spraw studenckich

bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, politologia, zarządzanie publiczne

mgr Izabela Mieszkowska – i.mieszkowska@uksw.edu.pl

mgr Agnieszka Cieślewska – a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

01-938 Warszawa

ekonomia, ekonomia menedżerska

mgr Justyna Świątek – j.swiatek@uksw.edu.pl

tel. + 48 22 569 68 58, wew. 858

Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

socjologia, praca socjalna

mgr Anna Soćko – a.socko@uksw.edu.pl

tel. + 48 22 569 68 28, wew. 828

Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

01-938 Warszawa

Sekcja spraw studenckich zaprasza studentów w godzinach:

wtorki, czwartki – godz. 11.00 – 14.00

środy, piątki – godz.  8.30 – 11.30

soboty – godz. 8.00 – 14.00

(w terminach zjazdów dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych)

Sekcja spraw naukowych

Habilitacje i studia doktoranckie: Bożena Banaszek – b.banaszek@uksw.edu.pl

tel. 22 569 68 20, wew. 820

pok. 221

Doktoraty, rady dyscyplin naukowych: mgr Sylwia Karpińska – s.karpinska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 29, wew. 829

pok. 226

Sekcja spraw finansowych i umów cywilnoprawnych

Elżbieta Sikora – e.sikora@uksw.edu.pl

czynny: pon. – pt.  godz. 8:30 – 14:30

tel. 22 569 68 59, wew. 859

pok. 228

Kierownik Dziekanatu / Sekretariat Dziekana

Bożena Banaszek – b.banaszek@uksw.edu.pl

czynny: pon. – pt.  godz. 8:00 – 15:00

tel. 22 569 68 20, wew. 820

pok. 221

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content