Przejdź do treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Program praktyk zawodowych

Zarządzenie Dziekana ws. wzorów wniosków o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk

Pełnomocnicy ds. praktyk zawodowych

studia stacjonarne

Dr Karolina Jasińska

e-mail: karolina.jasinska@uksw.edu.pl

studia niestacjonarne

Dr Piotr Zakrzewski

e-mail: p.zakrzewski@uksw.edu.pl


Ekonomia

Praktyki obowiązkowe realizowane są na kierunku Ekonomia: 2 rok, semestr letni.

Zarządzenie Dziekana ws. wzorów wniosków o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk

Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

Dr Magdalena Hryniewicka

e-mail: m.hryniewicka@uksw.edu.pl

Wykaz instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę na realizacje praktyk, znajduje się na stronie Biura Karier UKSW.

Dokumenty do pobrania


Europeistyka

Program praktyk zawodowych

Zarządzenie Dziekana ws. wzorów wniosków o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych

Dr Patrycja Laszuk

e-mail: p.laszuk@uksw.edu.pl 

Dokumenty do pobrania


Politologia

Program praktyk zawodowych

Zarządzenie Dziekana ws. wzorów wniosków o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych

Dr Patrycja Laszuk

e-mail: p.laszuk@uksw.edu.pl 

Dokumenty do pobrania


Praca socjalna

Zarządzenie Dziekana ws. wzorów wniosków o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych

Mgr Katarzyna Drzewek

E-mail: k.drzewek@uksw.edu.pl

Dokumenty do pobrania


Socjologia

Program praktyk zawodowych

Zarządzenie Dziekana ws. wzorów wniosków o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych

Dr Olga Kotowska-Wójcik

E-mail: o.kotowska@uksw.edu.pl


Zarządzanie publiczne

Program praktyk zawodowych

Zarządzenie Dziekana ws. wzorów wniosków o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych

Dr Piotr Zakrzewski

E-mail: p.zakrzewski@uksw.edu.pl

Dokumenty do pobrania