Przejdź do treści

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

O nas
Początki Wydziału sięgają Akademii Teologii Katolickiej (ATK), kiedy to 1 lipca 1987 r. z Wydziału Teologicznego wyodrębniono Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Prowadzono na nim dwa kierunki studiów: historia i socjologia. Kierunek historyczny obejmował pięć specjalności. Kierunek socjologiczny, posiadający uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania, obejmował dwie specjalności: socjologia religii oraz nauki społeczne (politologia).
Więcej
Kontakt
Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Dziekanat: Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221
01-938 Warszawa
e-mail: wse@uksw.edu.pl
Więcej