Tydzień Jakości Kształcenia

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Tygodniu Jakości Kształcenia w UKSW (19-23 października 2020 r.). Wydarzenie w formie spotkań on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM. Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego…

Zaproszenie na Międzynarodowy Kongres Realizmu Krytycznego

W imieniu Pana Profesora Wieleckiego serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Realizmu Krytycznego (IACR), który odbędzie się w formie zdalnej, w dniach 14-16 października 2020 r. Temat przewodni, a zarazem tytuł konferencji to: The human person in times of civilization change. Informacje szczegółowe dotyczące Kongresu zamieszczone są na stronie: https://iacr2020.uksw.edu.pl  

Dział Kształcenia informuje

Szanowni Studenci, Tegoroczna sytuacja z ofertą zajęć ogólnouczelnianych jest trudniejsza ze względów technicznych. Zdajemy sobie sprawę, że oferta była nie dość duża i a dodatkowo bardzo dynamiczna. Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom, uspokajamy - oferta przedmiotów będzie poszerzana, zarówno na semestr zimowy, jak i letni. Odpowiadamy także na najczęstsze pytania:…

Informacja o wizytach w dziekanatach Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że przed przyjściem do Dziekanatu należy umówić się e-mailem lub telefonicznie. Prosimy o umawianie się…

Dr Marcin Zarzecki z Instytutu Nauk Socjologicznych WS-E ekspertem oceniającym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, został włączony w skład ekspertów oceniających stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia…

Rekrutacja dla studentów – stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II do 12 października

W tym roku już po raz 16. Warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie. O stypendium mogą się ubiegać, jeśli: – osiągają dobre wyniki w nauce, – osiągają sukcesy naukowe,…

Spotkanie z władzami Wydziału Społeczno-Ekonomicznego (29.09.2020 r.)

Szanowni Państwo, Studenci I roku studiów stacjonarnych kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne Ekonomia Ekonomia menedżerska Europeistyka Politologia Praca socjalna Socjologia zapraszamy na spotkanie z władzami Wydziału Społeczno-Ekonomicznego oraz Kierownikami kierunków, które odbędzie się 29 września 2020 r. o godzinie 9.00 w Auli Schumana (budynek 21). Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej oraz…

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Drogi Studencie, w ramach rozwoju przyszłej kariery zawodowej, zapisz się na warsztaty ogólnouczelniane połączone z diagnozą kompetencji i pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na następujące tematy warsztatów: ABC własnego biznesu (CSDZ-ABK-ABC) - W…

Zarządzenie Dziekana WS-E oraz wykaz zajęć odbywanych w formie tradycyjnej w semestrze zimowym 2020/21

Poniżej zamieszczono zarządzenie Dziekana WS-E oraz rozkład zajęć realizowanych tradycyjnie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 na kierunkach kształcenia wykładanych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW. Zarządzenie Nr 13/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSWz dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad dotyczących organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale…