Aktualności

Rekrutacja na naszym Wydziale!

19 lipca 2021 r. zostały opublikowane statystyki odnośnie rekrutacji na studia. Niezmiennie największą popularnością na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym cieszy się Ekonomia. Duże zainteresowanie wzbudza również nowy kierunek Zarządzanie publiczne.

Kierunek limit miejscLiczba osób/miejscePróg punktowy (ostatnia osoba w limicie)
Ekonomia807,8168,00
Zarządzanie publiczne405,9861,10
Socjologia704,5160,30
Bezpieczeństwo Wewnętrzne802,8051,10
Europeistyka352,2657,10
Politologia502,0854,70
Praca socjalna501,8057,60

Stypendium na studia katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Angelicum

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie oferuje 6 semestralnych stypendiów dla studentów II (magisterskie) i III (doktorskie) stopnia studiów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu katolickiej nauki społecznej. Studia odbywać można się w języku angielskim lub włoskim. Aplikacje można składać do 27. sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje: https://angelicum.it/academics/2021/07/16/create-toolkit-call-for-applications/

Call for applications: https://wse.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Create-TX-Call-for-Applications.pdf

Film stworzony przez absolwenta INPiA

Jeden z absolwentów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Stan Jegliński, (politologia, studia niestacjonarne) stworzył interesujący film historyczny. Zapraszamy do obejrzenia filmu na youtube:

Konkurs Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczął XXIII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Prace należy zgłaszać do 8.10.2021 r. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej  https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxiii

Rozmowa z ks. prof. Piotrem Mazurkiewiczem w programie „W powiększeniu”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia rozmowy z ks. prof. Piotrem Mazurkiewiczem, z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Rozmowa, poświęcona pracy naukowej naszego wykładowcy przeprowadzona została przez red. Jakuba Moroza i dr Mateusza Wernera w ramach programu „Sądy-przesądy. W Powiększeniu”, poświęconego przybliżaniu dorobku najwybitniejszych polskich intelektualistów.

Ks. prof. P. Mazurkiewicz:

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,ks-prof-piotr-mazurkiewicz,50378496

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content