Nowy kierunek na naszym Wydziale – Zarządzanie publiczne

Od nowego roku akademickiego na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW będzie można studiować “Zarządzanie publiczne”.
To innowacyjny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który obejmie m.in. nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauki socjologiczne.

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane – ZMIANA TERMINU

Szanowni Studenci,
W roku 2022/23 oferta ogunów jest bogata [zajęcia Biura Karier z kompetencji miękkich, zajęcia z projektu wpisujące się w cele Zrównoważonego Rozwoju, zajęcia z ofert wydziałowych] ze zróżnicowanym rodzajem rejestracji [“kto-pierwszy-ten-lepszy oraz “rankingowa”], dlatego rejestrację ogunową planujemy w formie ciągłej przez ponad dwa tygodnie, a przedmioty w ofercie będą dodawane i aktualizowane.

Rejestracja będzie ograniczona do dwóch przedmiotów na semestr.

Możliwość rejestracji będą mieli tylko studenci rozliczeni.

W semestrze letnim oferta będzie aktualizowana.

Rejestracja na oguny będzie uruchomiona 22.09.2022 i potrwa do 7.10.2022

z przedłużeniem rejestracji na oguny w ramach projektu POWR do 14.10.2022.

Profesor Jolanta Łodzińska uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi!

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 23 września br. Pani dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz., Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Socjologicznych oraz Prodziekan naszego Wydziału odbierze, podczas konferencji organizowanej przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży, Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uniwersytet Młodego Badacza nagrodzony

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Uniwersytet Młodego Badacza został uhonorowany jako najlepsza inicjatywa rozwojowa dla dzieci w Warszawie w kategorii LOGIKA! Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi UMB na czele z dr Kingą Wojtas-Jarentowską oraz dr Katarzyną Grzybowską-Walecką! […]

Spotkanie z Biurem Karier UKSW – nowe zajęcia ogólnouczelniane

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie on-line (MsTeams), 15 września o godz. 14:00 w związku z bezpłatnymi zajęciami organizowanymi w ramach projektu europejskiego “Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”. Na spotkaniu przekażemy Państwu co zrobić aby wziąć udział w darmowych zajęciach oraz w profesjonalnych konsultacjach z Doradcą Zawodowym.

Panel UKSW na Forum Ekonomicznym

Ostatniego dnia XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel pt. “Jaka przyszłość nauk społecznych i humanistycznych?”, którego organizatorem był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W dyskusji obok prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW, dr […]

Zakończyła się XXIII Polsko-Niemiecka Akademia Letnia

W dniach 29 sierpnia – 2 września w Gdańsku obywała się XXIII Polsko-Niemiecka Akademia Letnia pt. „Nadzieja na pokój w czasach wojny: doświadczenia i ich rewizje“. W tegorocznej edycji Akademii studenci z Polski i Niemiec dyskutowali o chrześcijańskiej etyce […]