Nowy kierunek na naszym Wydziale – Zarządzanie publiczne

Od nowego roku akademickiego na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW będzie można studiować “Zarządzanie publiczne”.
To innowacyjny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który obejmie m.in. nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauki socjologiczne.

Za nami 6. edycja Konferencji Studentów Nauk Społecznych FocusOn!

Po przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do stacjonarnej formy dorocznej Konferencji Studentów Nauk Społecznych FocusOn. Tym razem spotkaliśmy się 20 stycznia 2023 w auli 201. Konferencja składała się z dwóch sesji referatowych oraz sesji posterowej. Wyniki […]

Nasza wykładowczyni uzyskała stopień doktora nauk społecznych

Miło nam poinformować, że p. mgr Patrycja Laszuk z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji. Obrona przedłożonej przez nią pracy pt. Specyfika polityki wyznaniowej Unii Europejskiej napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Piotra Mazurkiewicza została jednogłośnie przyjęta przez członków komisji doktorskiej, a sama rozprawa – na wniosek recenzentów ks. prof. dr hab. Piotra Stanisza i prof. ucz. dr hab. Ryszarda Michalaka – otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor Patrycji Laszuk, promotorowi i Instytutowi Nauk o Polityce i Administracji!

Nagrody Rektora UKSW dla pracowników WSE

Ksiądz Rektor prof. dr hab. Ryszard Czekalski przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-organizacyjne oraz organizacyjne w roku 2022 pracownikom naszego Wydziału. Podczas zebrania pracowników Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w dn.16.01.2023 roku w imieniu Rektora dyplomy nagrodzonym wręczył Dziekan WSE prof. ucz. dr hab. Michał Gierycz.

Publikujemy wspólnie z najlepszymi naukowcami na świecie

W czeskim czasopiśmie naukowym AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics ukazał się artykuł pt. „Direct Payments Distribution Between Farmers in Selected New EU Member States”, którego współautorem jest pracownik Instytutu Ekonomii i Finansów, […]

Praca doktorska dr Bartosza Gromko wyróżniona II nagrodą w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Obroniona w czerwcu 2022 r. rozprawa doktorska dra Bartosza Gromko na temat Relacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Włoskiej Partii Komunistycznej w latach 1948–1990 zdobyła II nagrodę w XV edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.
Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

Wydziałowe spotkanie opłatkowe – 19 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z tradycją naszego Wydziału (dość krótką, bo zawieszoną przez pandemię) serdecznie zapraszamy pracowników, studentów oraz doktorantów na Wydziałowe spotkanie opłatkowe.
Odbędzie się ono w poniedziałek 19.12.2022 roku o godz.11.30 na I piętrze bud.23 przy ul. Wóycickiego 1/3 (hol obok przejścia do budynku 24).
Tego dnia od 10.30 do 14.00 obowiązują godziny dziekańskie.
Stół świąteczny przygotowujemy wspólnie, a zatem wszelki wkład w jego urozmaicenie jest mile widziany.
Pozostajemy z nadzieją na spotkanie i możliwość osobistego złożenia życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Dziekan wraz z Radą Dziekańską Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

Zajęcia dydaktyczne w dniach 2-5 stycznia 2023 r.

W okresie od 2 do 5 stycznia 2023 r. zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w trybie synchronicznym.

Na listopadowym Economic Lunchtime Seminars gościem prof. Stefan Brunnhuber

Instytut Ekonomii i Finansów oraz Instytut Filozofii UKSW serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu Economic Lunchtime Seminars, które odbędzie się 28 listopada o godz. 13:00 w sali 008 budynku 24 Kampus Wóycickiego. Gościem będzie prof. Stefan Brunnhuber. Tytuł wystąpienia: Financing Our Common Future – A Mechanism That Can Change the World. Cykl Economic Lunchtime Seminars jest okazją do dyskusji ze studentami o aktualnych problemach społeczno-gospodarczych, w szerokim międzyinstytutowym gronie, w swobodnej, lunchowej atmosferze. Seminaria otwarte są dla wszystkich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Spotkanie będzie odbywać się w trybie hybrydowym, tzn. stacjonarnym i zdalnym.