Tydzień Jakości Kształcenia na UKSW

Tydzień Jakości Kształcenia to wydarzenie o charakterze ogólnouczelnianym, którego celem jest upowszechnianie inicjatyw dydaktycznych oraz podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia na naszej Uczelni.
Spotkania stacjonarne oraz w trybie on-line obejmują warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne o różnej tematyce. Skierowane są do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji, studentów i doktorantów. Wydarzenie odbędzie się od 17 do 21 października.

Prof. dr hab. Konrad Raczkowski prorektorem ds. finansowych UKSW

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał 11 października 2022 r. na stanowisko prorektora ds. finansowych prof. dr. hab. Konrada Raczkowskiego.
Konrad Raczkowski jest profesorem nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, dyrektorem Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Otwarcie nowej siedziby Centrum Gospodarki Światowej UKSW

11 października 2022 r. na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie miało miejsce otwarcie nowej siedziby Centrum Gospodarki Światowej.

W uroczystości wzięli udział Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Sekretarz Stanu Wojciech Murdzek oraz prof. dr hab. Konrad Raczkowski z Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW.

Relacja z Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 na WSE

30. września 2022 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym. Uroczystości rozpoczęła Msza św. celebrowana przez księży-profesorów naszego Wydziału: ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, ks. prof. Janusza Węgrzeckiego i ks. prof. Artura Wysockiego w Kaplicy pw. Św. Józefa. Bezpośrednio po niej, o godzinie 9.00 w Auli Schumana rozpoczęła się sesja inauguracyjna, której przewodniczył Dziekan WSE prof. ucz. dr hab. Michał Gierycz w towarzystwie Prodziekanów: prof. ucz. dr hab. Jolanty Łodzińskiej i prof. ucz dr hab. Andrzeja Rudowskiego, oraz Dyrektorów Instytutów Naukowych WSE: prof. ucz dr hab. Adama Koronowskiego, ks. prof. ucz. dr hab. Artura Wysockiego oraz prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego.
W uroczystości udział wzięli wykładowcy WSE, studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, w tym zwłaszcza liczni studenci pierwszego roku, przedstawiciele Wydziałowej Rady Studentów oraz Wydziałowej Rady Biznesu.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce przedsiębiorczości

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do III edycji Konkursu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno absolwenci, jak i promotorzy (za zgodą autora pracy).
Na zwycięzców, którzy uzyskali tytuł magistra pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 30 września 2022 roku, czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce – 10 tys. zł, II miejsce – 7 tys. zł, III miejsce – 4 tys. zł). Autorzy najwyżej ocenionych prac wraz z promotorami zostaną zaproszeni również na uroczyste wręczenie dyplomów do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów

Uwaga Studenci!
Od 1 do 15 października można składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uwaga, wnioski składamy elektronicznie.
W zbliżającym roku akademickim wnioski składane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu ZSUN/OSF. W UKSW proces składania wniosków dla studentów wspiera Centrum Wsparcia Studenta.