Przejdź do treści

Habilitacje i studia doktoranckie: Bożena Banaszek – b.banaszek@uksw.edu.pl

tel. 22 569 68 20, wew. 820

pok. 221


Doktoraty, rady dyscyplin naukowych: mgr Sylwia Karpińska – s.karpinska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 29, wew. 829

pok. 226