Przejdź do treści

Studia I stopnia

Stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – sem. zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – sem. letni 2023/2024 (14.02.2024)

Ekonomia I rok – sem. zimowy 2023/2024 (19.09.2023)

Ekonomia II rok – sem. zimowy 2023/2024 (28.09.2023)

Ekonomia III rok – sem zimowy 2023/2024 (28.09.2023)

Ekonomia – sem. letni 2023/2024 (2.02.2024)

Europeistyka – sem. zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Europeistyka – sem. letni 2023/2024 (24.02.2024)

Politologia – sem. zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Politologia – sem. letni 2023/2024 (24.02.2024)

Praca socjalna – sem. zimowy 2023/2024 (25.11.2023)

Praca socjalna – sem. letni 2023/2024 (16.02.2024)

Socjologia – sem. zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Socjologia – sem letni 2023/2024 (21.02.2024)

Zarządzanie publiczne – sem zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Zarządzanie publiczne – sem. letni 2023/2024 (14.02.2024)

Niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne -sem. zimowy 2023/2024 (30.11.2023)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – sem. letni 2023/2024 (2.02.2024)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – harmonogram zjazdów 2023/2024

Ekonomia – sem. zimowy 2023/2024 (24.09.2023)

Ekonomia – harmonogram zjazdów 2023/2024

Ekonomia – sem. letni 2023/2024 (9.02.2024)

Studia II stopnia

Stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – sem. zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – sem. letni 2023/2024 (14.01.2024)

Big Data – sem. zimowy 2023/2024 (13.10.2023)

Big Data – sem. letni 2023/2024 (8.02.2024)

Ekonomia menedżerska – sem. zimowy 2023/2024 (2.10.2023)

Ekonomia menedżerska – sem. letni 2023/2024 (2.02.2024)

Politologia – sem. zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Politologia – sem. letni 2023/2024 (24.02.2024)

Socjologia – sem. zimowy 2023/2024 (23.11.2023)

Socjologia – sem. letni 2023/2024 (21.02.2024)

Niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – sem. zimowy 2023/2024 (30.11.2023)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – sem. letni 2023/2024 (2.02.2024)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – harmonogram zjazdów 2023/2024

Ekonomia menedżerska – sem. zimowy 2023/2024

Ekonomia menedżerska – sem. letni 2023/2024

Szkoła doktorska UKSW

Studia podyplomowe