Przejdź do treści

Struktura naukowa

Wydział Społeczno-Ekonomiczny składa się z trzech samodzielnych jednostek naukowych, w ramach których funkcjonują katedry, zakłady oraz pracownie badawcze:

Instytut Ekonomii i Finansów

Dyrektor Instytutu: dr hab. Adam Koronowski, prof. UKSW

 • Katedra Ekonomii
 • Katedra Finansów
 • Katedra Ekonomii Menedżerskiej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dyrektor Instytutu / Przewodniczący Rady Dyscypliny: prof. dr hab. Radosław Zenderowski

 • Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
  • Zakład Stosunków Międzynarodowych
  • Zakład Studiów Europejskich
 • Katedra Polityk Publicznych
  • Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej
 • Katedra Polityki Bezpieczeństwa
 • Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
  • Zakład Teorii Państwa i Teorii Polityki
  • Zakład Filozofii i Myśli Politycznej
  • Zakład Kulturowych Podstaw Polityki
 • Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych
  • Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych
  • Zakład Socjologii Polityki
 • Research Network on European Identity – międzynarodowa sieć badawcza

Instytut Nauk Socjologicznych

Dyrektor Instytutu / Przewodniczący Rady Dyscypliny: ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. UKSW

 • Katedra Socjologii Ogólnej
  • Zakład Myśli Społecznej
  • Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych
 • Katedra Socjologii Religii
  • Pracownia Badawcza Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)
 • Katedra Socjologii Kultury
 • Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
 • Katedra Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania
 • Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji
 • Zakład Gerontologii i Polityki Społecznej
 • Pracownia Społecznych Problemów Współczesności

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAWCZO-DYDAKTYCZNE KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ

Zapraszamy do odwiedzenia stron poszczególnych Instytutów umiejscowionych w strukturze Wydziału Społeczno-Ekonomicznego!

Struktura dydaktyczna

Wydział Społeczno-Ekonomiczny prowadzi następujące kierunki studiów:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierownik kierunku: dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni

Big Data w analityce społecznej

Kierownik kierunku: dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. uczelni

Ekonomia

Kierownik kierunku: dr Bartosz Stachowiak (studia stacjonarne), dr Anna Dziurny (studia niestacjonarne)

Ekonomia menedżerska

Kierownik kierunku: dr Dariusz Filip

Europeistyka

Kierownik kierunku: dr Urszula Góral

Politologia

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni

Praca socjalna

Kierownik kierunku: p. o. dr Martyna Kawińska

Socjologia

Kierownik kierunku: dr Magdalena Markocka

Zarządzanie publiczne

Kierownik kierunku: dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. uczelni