Przejdź do treści

Dr Marcin Zarzecki powołany do zespołu ekspertów programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2023-2027

dr Marcin Zarzecki

Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”, dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych INS WSE, został powołany na okres od dnia 30 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., w skład Zespołu Ekspertów do spraw programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”.

Celem pierwszego konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych oraz artystycznych określonych dla poszczególnych regionów.

14 listopada 2023