Przejdź do treści

Nagroda za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obronioną w 2022 roku dla dra Piotr Sieniawskiego

Nagrody naukowe PTSM za 2022 rok

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2023 r. Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Mani rozstrzygnęła konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2022 roku (Nagroda Naukowa) oraz na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obronioną w 2022 roku (Nagroda Doktorska).

W kategorii Nagroda Doktorska nagrodę otrzymał Pan Piotr Sieniawski za pracę pod tytułem De facto States in the Post-Soviet Area, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Radosława Zenderowskiego.

Nagrodzona praca stanowi ambitny oraz ważny zarówno dla nauki, jak i praktyki stosunków międzynarodowych, projekt naukowo-badawczy, potwierdzający wysokie kompetencje badawcze, świadomość teoretyczną, wiedzę i kulturę metodologiczną Autora. Doceniono także fakt, że praca w dużej mierze oparta została na wynikach przeprowadzonych przez Autora badań terenowych.

https://ptsm.edu.pl/nagrody-naukowe-ptsm-2022/

10 listopada 2023