Przejdź do treści

Prof. dr hab. Konrad Raczkowski z Instytutu Ekonomii i Finansów WSE UKSW w Business Insider o wyzwaniach gospodarczych w 2024 roku

„Bieżący rok wyznaczy nową agendę polityczną i geoekonomiczną dla świata. Będzie to rok sprawdzianu demokracji i odporności poszczególnych gospodarek, który pokaże, czy tak głęboka erozja norm międzynarodowych i praw podstawowych jednostki, naznaczona zwłaszcza zaangażowaniem 32 państw w różnego rodzaju konflikty zbrojne, szczególnie widoczne na przykładzie wojny Rosji z Ukrainą oraz Izraela z Hamasem zredukuje niepewność. Czy jeszcze bardziej zaburzy, czy też odbuduje łańcuchy dostaw, wpływając zwłaszcza na ceny nośników energii? O tym w felietonie dla Business Insider pisze prof. Konrad Raczkowski, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Konrada Raczkowskiego:

https://businessinsider.com.pl/gospodarka/wyzwania-gospodarcze-rzadu-w-2024-roku/vqm5c1b

03 stycznia 2024