Praca socjalna

PRACA SOCJALNA

studia stacjonarne (I stopnia - licencjackie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Praca socjalna jest zarówno profesją i powołaniem. Studia z zakresu pracy socjalnej przygotowują do pracy z osobami potrzebującym wsparcia na wielu poziomach życia:  materialnym, organizacyjnym, relacyjnym, rodzinnym i społeczno-emocjonalnym.

Realizacja zadań wynikających z potrzeb pracy socjalnej wymaga empatii, wrażliwości na potrzeby osób znajdujących się w trudnych warunkach społeczno-ekonomicznych. Przygotowanie do wykonywania tego zawodu wymaga przygotowania merytorycznego, jak również profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań. Zawód pracownika socjalnego jest odpowiedzią na kwestie związane z zagadnieniem odrzucenia społecznego. Praca socjalna wymaga kompetencji z zakresu socjologii, pedagogiki, pracy socjalnej, podstaw medycyny i prawa, ale przede wszystkim jest zawodem, w którym mają znaczenie predyspozycje psychiczne.

Absolwent tego kierunku nabędzie wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. W trakcie studiów na kierunku praca socjalna w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW, student zdobędzie wiedzę diagnostyczną sytuacji i zjawisk, które sprzyjają pojawianiu się stanu zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia osoby potrzebującej wsparcia i pomocy. Poprzez studia zostanie wyposażony zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktycznego stosowania technik, metod i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Absolwent pracy socjalnej w UKSW będzie przygotowany do rozwiązywania problemów dotykających współczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności, osoby starsze i narażone na współczesne zagrożenia psychospołeczne.

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

Formy studiów

Stacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Anna Soćko

e-mail: a.socko@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 28, wew. 828

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content