Przejdź do treści

Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu obchodzony jest każdego roku 18 marca.

Recykling to proces przetwarzania zużytych materiałów na nowe produkty w celu zmniejszenia zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Światowy Dzień Recyklingu obchodzony jest każdego roku 18 marca. Dzień ten został ustanowiony w 1994 roku przez Biuro Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu promowania recyklingu i edukacji na temat ochrony środowiska. Recykling, czyli wielokrotne wykorzystanie odpadów, przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów produkowanych przez społeczeństwo.

Ekonomiści z naukowej ciekawości zadają sobie pytanie: Czy recykling jest w ogóle skuteczny? Dr Dariusz Karaś, Wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, zajmujący się badaniami nad efektywną eksploatacją zasobów, przypomina, iż „niektórzy eksperci twierdzą, że korzyści płynące z recyklingu są przeceniane i że może nie być tak skuteczny w ograniczaniu ilości odpadów jak inne metody, takie jak ograniczanie konsumpcji lub ponowne wykorzystanie materiałów (np. ubrań). Na przykład wielkość elektroodpadów wyrzuconych w 2021 r. przewyższała Wielki Mur Chiński i do 2030 r. ma się podwoić.” Według badania opublikowanego w Journal of Industrial Ecology recykling zmniejsza emisję gazów cieplarnianych jedynie o 2-3 procent, podczas gdy ograniczenie konsumpcji może zmniejszyć emisję nawet o 20 procent. Niemniej jednak recykling pozostaje ważną częścią wysiłków na rzecz ograniczenia ilości odpadów i ochrony zasobów naturalnych. „Aby recykling był bardziej skuteczny, należy skoncentrować się na ograniczaniu zanieczyszczeń, ulepszaniu infrastruktury i badaniu innych strategii redukcji odpadów”.

18 marca 2024