Przejdź do treści

Wystawa „Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczypospolitej”

Działalność organizacji pozarządowych stanowi ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego i historii naszego państwa. Interesujące i czasami niełatwe losy rozwoju polskiego społeczeństwa obywatelskiego przedstawia wystawa NIW-CRSO pt. „Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczypospolitej”, której osią jest ewolucja misji cywilizacyjnej i działalności społecznej organizacji obywatelskich w okresie od 1152 do 2022 roku. Autorką wystawy jest Pani prof. Ewa Leś – politolog, profesor nauk społecznych, od wielu lat związaną naukowo z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

07 listopada 2023