Przejdź do treści

XVI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych na polskich uczelniach w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy prac lub uczelnie.

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 7000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Prace konkursowe można przesyłać do 14 czerwca 2024 r. na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie: Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny.

16 kwietnia 2024