Powołanie Dziekana WS-E

W dniu 1 września 2020 r. JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał dra hab. Michała Gierycza, prof. uczelni, na funkcję Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powołanie obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Wydłużenie terminu nadsyłania prac na konkurs z zakresu komunikacji strategicznej, organizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przedłużył do dnia 31 sierpnia 2020 roku termin nadsyłania prac wraz z wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi. Zarządzenie >>> Regulamin >>>

Weź udział w konkursie i wygraj stypendium o wartości 10 000 zł!

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału…

Konkurs na pracę dyplomową – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pragniemy zainteresować magistrantów, doktorantów oraz wykładowców Wydziału Społeczno-Ekonomicznego konkursami organizowanymi przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Konkursy organizowane są wraz z profesjonalnymi czasopismami wydawanymi przez PWE – "Praca i Zabezpieczenie Socjalne" oraz "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego". Tematyka konkursów wchodzi w zakres tematyczny kierunków funkcjonujących na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym. Zapraszamy do zapoznania się z poniżej…

Prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, Kierownik Zakładu Socjologii Kultury (WSE UKSW) został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Komitetu Polityki Naukowej

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Wyniki ewaluacji przekazuje Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra. Kadencja KPN trwa 2 lata. Gratulujemy!

Komunikat ws. składania wniosków o świadczenia

Komunikat Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania   Komunikat jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i dotyczy formy i sposobu składania wniosków o stypendium socjalne,…

Wielkanoc A.D. 2020

Przeżywamy szczególny okres związany z najważniejszymi Świętami wiary chrześcijańskiej, Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa, ale także doświadczamy wyjątkowych w całej historii uczelni okoliczności tego okresu związanych z pandemią. Choć nie możemy spotykać się w trakcie zajęć i wspólnie dyskutować, podejmujemy trud pracy w nowym trybie, który wymaga od nas wszystkich…