Aktualności

Słowo rektora UKSW przed beatyfikacją patrona uczelni

Beatyfikacja Prymasa ma charakter nie tylko religijny, ale także narodowy i patriotyczny – podkreślił rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski w słowie skierowanym z tej okazji do naszej wspólnoty akademickiej. 

– Od ponad 20 lat Prymas Tysiąclecia jest patronem Uniwersytetu i wyznacza naszą pracę, rozwój i przyszłość. W ostatnich słowach skierowanych do ówczesnego Senatu Uczelni mówił, abyśmy kształcili na najwyższym poziomie i stawiali wysokie wymagania młodym ludziom. Dla naszego Uniwersytetu kluczową sprawą jest budowanie na mocnym fundamencie wartości chrześcijańskich i czerpanie od tego Giganta naszych dziejów. Mam nadzieję, że kardynał Wyszyński patrząc z góry na wspólnotę UKSW będzie naszym najlepszym Orędownikiem w niebie  – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Całe wystąpienie Rektora UKSW:

Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z nowym zarządzeniem Rektora UKSW zajęcia dydaktyczne na UKSW w nowym roku akademickim będą prowadzone w systemie hybrydowym.

Forma, charakter i warunki nauczania zostały określone w zarządzeniu rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, które zostało opublikowane w Monitorze UKSW.

Za szczegółową organizację zajęć dydaktycznych i sposób ich realizacji w siedzibie uczelni lub zdalnie odpowiedzialni będą dziekani, dyrektor szkoły doktorskiej oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych.

Zajęcia w grupach powyżej 50 studentów obligatoryjnie będą odbywały się w całości zdalnie, metodą synchroniczną.

Zajęcia zdalne będą się odbywać za pomocą Microsoft Teams i platformy edukacyjnej Moodle.

Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w obiektach Uniwersytetu. Podobnie jak konsultacje, egzaminy i  zaliczenia końcowe. Wszystkie zajęcia prowadzone stacjonarnie będą realizowane w reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie.

Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, będą mogły odbywać się w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego oraz zasad obowiązujących w miejscu praktyk.

Przewiduje się także wznowienie aktywności laboratoryjnej studentów i doktorantów w laboratoriach oraz w pracowniach specjalistycznych.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej lub zmiany reżimu sanitarnego.

Pełna treść zarządzenia – zob.

Rekrutacja dodatkowa tylko do 12 września

Kandydaci wciąż mają szansę na zdobycie miejsca na studiach na UKSW. Rekrutacja dodatkowa trwa do 12 września. 

Udział w rekrutacji dodatkowej na UKSW obejmuje wszystkich kandydatów, także tych, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej. Szansę na dostanie się na wymarzony kierunek mają także osoby, które zdały maturę poprawkową.

Rejestracja na studia  

Rejestracja odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UKSW. Kandydaci muszą uzupełnić wszystkie dane oraz zapisać się na wybrany kierunek studiów (jeden lub kilka). Niezbędne jest także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – 85 zł w przypadku pierwszego kierunku, 60 zł za kolejny.  Każda osoba, która bierze udział w rekrutacji, posiada indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany po wybraniu kierunku studiów.

Wyniki rekrutacji zostaną podane 17 września na indywidualnych kontach w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydaci, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu się na studia, powinni złożyć dokumenty w terminie 21-22 września. 

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/482

Ważność legitymacji studenckich

Szanowni Państwo,

w związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021r. informujemy, że legitymacje studenckie pozostaną ważne bez konieczności przedłużenia ich w dziekanacie do 14.10.2021r.

Po tym terminie nieprzedłużone legitymacje stracą ważność.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000146401.pdf

Wnioski o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi w roku ak. 2021/22

Szanowni Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie wniosków do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów wraz z dokumentacją odbywało się za pośrednictwem Poczty Polskiej. W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, należy wcześniej umówić się telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Komunikatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz.

Rekrutacja do kolejnej edycji Programu MOST

Rekrutacja do kolejnej edycji Programu MOST rusza już 1 września i potrwa do 10 września. Na studentów i doktorantów czeka niemal 20 krajowych uniwersytetów. 

MOST to bezpłatny program, który umożliwia wymianę akademicką między uczelniami w Polsce. Studenci i doktoranci mają możliwość kształcenia przez semestr lub cały rok akademicki. To wspaniała okazja do zdobycia nowych doświadczeń, zdobycia kontaktów naukowych i towarzyskich. Zachęcamy do wzięcia udziału w Programie poprzez zarejestrowanie się w systemie: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/ oraz złożenie wniosku do Dziekana poprzez system USOS.

Do kogo skierowany jest Program MOST?

  • do studentów po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
  • do studentów po ukończeniu drugiego semstru studiów na I stopniu,
  • do studentów po ukończeniu pierwszego semstru na II stopnu,
  • do doktorantów po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Wyniki rekrutacji dostępne będą 20 września na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Wszystkie informacje o Programie MOST  oraz procedurze rekrutacji dostępne są na stronach:

http://most.amu.edu.pl/

https://cws.uksw.edu.pl/?page_id=151

http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/program-most

Zakończyła się XXII Polsko-Niemiecka Akademia Letnia

W zeszły piątek dobiegła końca XXII Polsko-Niemiecka Akademia Letnia pt. “Pandemia jako ‘Game Changer’? Refleksje wobec politycznych, społecznych i religijnych doświadczeń”, współorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW oraz Akademię Katolicką w Berlinie.

Przez blisko tydzień studenci z Polski i Niemiec brali udział w zajęciach i dyskusjach poświęconych temu jak pandemia wpłynęła na politykę w Polsce, Niemczech i Unii Europejskiej ale także społeczeństwo, gospodarkę, kulturę oraz Kościół.

Prowadzącymi zajęcia oraz dyskutującymi byli: dr Monika Brzezińska (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW), prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak (Zakład Europejskich Procesów Politycznych UWr), dr Kai Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik), Claus Caesar (Deutsches Theater Berlin), Michał Kolanko (Rzeczpospolita), Thomas Schneider (SWR Mainz), Ludwig Ring-Eifel (Katholischen Nachrichten-Agentur).

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content