Aktualności

O pracy socjalnej na antenie Radia Warszawa

W dniu 1.06.2021 na antenie Radia Warszawa został przeprowadzony wywiad nt. studiowania pracy socjalnej w UKSW. Udział w rozmowie wzięła dr Justyna Kurtyka-Chałas, która przedstawiła walory studiowania na tym kierunku, ukazała również możliwości które stwarza wykonywanie pracy pracownika socjalnego. Zapraszamy do zapoznania się treścią całej rozmowy:  

https://www.siodma9.pl/wiadomosci/item/5678-dr-justyna-kurtyka-chalas-na-naszych-studiach-laczymy-wiedze-teoretyczna-z-praktyczna

lub

Wygraj stypendium na roczne studia w Rzymie

Konkurs Papieski przychodzi z nowym formatem – edycją przeznaczoną dla studentów i doktorantów! O co można zawalczyć? Nagrodą są roczne studia podyplomowe JP2 Studies na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Edycja Studencka startuje 1 czerwca o godz. 16:00 i odbywa się we współpracy Instytutu Tertio Millennio z Teologią Polityczną. To wyjątkowa okazja dla studentów oraz doktorantów na rozpoczęcie swojej naukowej przygody w Wiecznym Mieście i do bliższego poznania nauczania i życia Jana Pawła II.

Konkurs Papieski Edycja Studencka jest konkursem o charakterze ogólnopolskim dotyczącym wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, przeznaczonym dla studentów oraz doktorantów. Aby wziąć w nim udział, należy być absolwentem co najmniej studiów licencjackich, I stopnia. Nagroda główna w postaci stypendium o wysokości 15 000€ na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe, przewidziana jest dla 3 zwycięzców z całej Polski na rok akademicki 2021/2022. Przewidzianych jest również 10 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od partnerów Konkursu.

Konkurs składa się z 3 etapów. Pierwszy z nich rozpoczyna się 1 czerwca o godz. 16:00 i trwa do 15 czerwca. W tym czasie, studenci i doktoranci mają czas na rejestrację oraz wypełnienie testu online z wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą test, zakwalifikują się do II etapu, podczas którego będą mieli za zadanie napisanie eseju na wskazany temat przez organizatora. Na przygotowanie prac pisemnych będą mieli czas od 18 czerwca do 16 lipca. Finał w postaci ustnej obrony prac uczestników, czyli finał będzie miał miejsce 14 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia poznamy już wyróżnionych w Konkursie oraz wygranych, których będzie czekała roczna przygoda naukowa w Rzymie.

Konkurs Papieski Edycja Studencka jest równolegle odbywającym się konkursem do Konkursu Papieskiego dedykowanego dla licealistów. W tym roku we współpracy z Teologią Polityczną (inaczej Fundacją Świętego Mikołaja, która stoi za Teologią) organizowana jest pierwsza edycja dedykowaną studentom i doktorantom. Edycja ta jest odpowiedzią na zauważalną przez nas potrzebę adekwatnego konkursu dla studentów uczelni wyższych oraz szkół doktorskich, aby i oni mogli wykazać się znajomością nauczania Jana Pawła II.

Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Więcej informacji dotyczących Konkursu można znaleźć na stronie internetowej: studencikonkursjp2.pl oraz na stronie na Facebooku.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Maria Dzięcielska
Koordynator Konkursu Papieskiego Edycji Studenckiej
maria.dziecielska@gmail.com

Jan Jaśkowiak
Instytut Tertio Millennio
instytut@tertio.pl

Strona internetowa Konkursu Papieskiego Edycji Studenckiej

Strona na Facebooku Konkursu Papieskiego

Strona internetowa Instytutu Tertio Millennio

Strona na Facebooku Instytutu Tertio Millennio

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz laureatem Nagrody Naukowej I stopnia Rektora UKSW

Miło nam poinformować, że ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW został laureatem Nagrody Naukowej I stopnia Rektora UKSW.

Do Nagrody Rektora, przyznawanej za dorobek naukowy z ostatnich pięciu lat (2017-2021), Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, jednomyślnie poparty przez Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów wszystkich Instytutów Naukowych Wydziału, zgłosił następujące prace ks. prof. P. Mazurkiewicza:

Przedłożone do oceny uczelnianej komisje prace dotyczą kwestii związków religii z polityką oraz przemian duchowych, kulturowych i instytucjonalnych, jakie zachodzą we współczesnej polityce, w tym refleksji prowadzonej w ramach katolickiej nauki społecznej. Podejmują zatem badania z dziedziny szeroko rozumianych nauk społecznych, dotykając zagadnień na styku politologii, socjologii, filozofii i teologii. Od strony ewaluacji dyscypliny nauk o polityce i administracji na naszym Uniwersytecie przynoszą Instytutowi Nauk o Polityce i Administracji 400 pkt.

Ponadto, we wskazanym wyżej okresie ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz kierował zespołem badawczym, który zrealizował przełomowe badania nad totalitaryzmem, jak i w zakresie metodologii jego badań. Wyniki badań w polskiej wersji językowej spotkały się z bardzo pozytywnymi recenzjami w środowisku naukowym (m.in. prof. Krzysztofa Koseły [Uniwersytet Warszawski], prof. Bogdana Szlachty [Uniwersytet Jagielloński], prof. Paula Dembińskiego [Uniwersytet Fryburski]). Anglojęzyczna publikacja ukaże się w tym roku w wydawnictwie Brill.

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz swój  kontakt ze światem akademickim rozpoczął na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na podstawie pracy  Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych salach muzealnych. W latach 1983-88 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, a od roku 1986 także filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii. Równolegle do studiów teologicznych i filozoficznych odbywał formację seminaryjną i dokładnie 33 lata temu, 28. Maja 1988 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Doktorat z socjologii Kościół w społeczeństwie otwartym. Spór o obecność Kościoła w okresie transformacji ustrojowej obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku 1996, a w 2002 roku uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy: Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji W 2009 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych (kwiecień 2009) na podstawie książki Przemoc w polityce (Ossolineum 2006) oraz całości dorobku naukowego.

Ksiądz prof. Piotr Mazurkiewicz intensywną pracę naukową, przekładającą się na autorstwo blisko 350 artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych w kraju i za granicą (głownie w USA, Włoszech, Francji i Niemczech), oraz autorstwo lub redakcję ponad dwudziestu monografii, łączył z pełnieniem wielu istotnych funkcji w świecie akademickim, jak i poza nim. Nie wyliczając ich wszystkich, wspomnieć należy, iż w latach 2005-2008 był dyrektorem Instytutu Politologii naszego Uniwersytetu, a w latach 2019 – 2020 pierwszym dziekanem nowoutworzonego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. Obecnie kieruje czasopismem Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, oraz Międzynarodowym Centrum Katolickiej Nauki Społecznej na naszym Wydziale. Ponadto, w latach 2008-2012 był sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), a następnie pracował w Papieskiej Radzie do spraw Rodziny w Rzymie. Od roku 2019 jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności.

Linki:

Regulamin Nagrody Naukowej Rektora UKSW

Program „W powiększeniu” poświęcony dorobkowi naukowemu ks. prof. P. Mazurkiewicza

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (tvp.pl)

Audycja radiowa „Lumen” poświęcona książce „Europa jako kinderniespodzianka”

“Europa jako kinder niespodzianka” – Redakcja Programów Katolickich – polskieradio.pl

Pracownicy Wydziału nagrodzeni podczas uroczystych obchodów Święta UKSW – 28 maja 2021 r.

Głównym punktem obchodów Święta UKSW była uroczysta sesja Senatu Uczelni z wręczeniem nagród naukowych i państwowych oraz wykładem pt. Stefan Kardynał Wyszyński – święty czy prorok?

Odznaczenia państwowe – złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi otrzymało grono pracowników naukowych i administracyjnych. Odznaczenia, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali: 

Srebrnym Krzyżem Zasługi 

p. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali: 

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę 

p. dr Małgorzata Honorata Pawlus 

Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę 

p. dr Monika Maria Brzezińska 

p. mgr Izabela Teresa Mieszkowska 

p. mgr Justyna Małgorzata Świątek 

p. dr Marcin Zarzecki 

Wnioski o akademik na rok akademicki 2021/2022

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2021/2022

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r.
– zał. nr 20
Drodzy Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna.

Wnioski o akademik są do pobrania na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów. 
Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. i dr Marcin Zarzecki powołani do Victims of Communism Museum Advisory Committee w Waszyngtonie

Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., kierownik Katedry Socjologii Kultury i dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych powołani do Victims of Communism Museum Advisory Committee w Waszyngtonie. Amerykański Kongres erygował Victims of Communism Memorial Foundation, założyciela waszyngtońskiego Muzeum, w 1993 roku jako instytucję non profit prowadzącą międzynarodowe programy edukacyjne i kampanie medialne oraz przyznającą corocznie Truman-Reagan Medal of Freedom.

An essay competition on religion and culture in Central and Eastern Europe

Strange Voices from the Heartland

An essay competition on religion and culture in Central and Eastern Europe

The Pontifical University of St. Thomas Aquinas in co-operation with the Charles University, the Sapientia College of Theology and the Cardinal Stefan Wyszyński University organises an essay competition for the countries of Central and Eastern Europe. Anyone may apply with an essay dealing with religion in the CEE region.

Essays are to be submitted in English.

Their length must be between 5,000 and 7,000 words.

Submission deadline: July 18th 2021

https://www.strangevoices.org

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content