Aktualności

Narodowe Centrum Kultury laureatem Nagrody Wyszehradzkiej

Serdecznie gratulujemy dr. hab. Rafałowi Wiśniewskiemu, prof. uczelni, dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury – uhonorowania kierowanej przez niego instytucji Nagrodą Wyszehradzką przyznaną za 2021 rok. Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas dorocznego posiedzenia ministrów Kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ministrowie zwrócili szczególną uwagę na projekt zainicjowany w ostatnich latach przez NCK – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, który popularyzuje dorobek muzyczny krajów grupy wyszehradzkiej oraz znacząco przyczynia się do wzmocnienia wymiany kulturalnej pomiędzy krajami w dziedzinie muzyki, angażując znakomite osobistości i instytucje.

Panu dr. hab. Rafałowi Wiśniewskiemu, prof. uczelni jeszcze raz gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy na stronę Narodowego Centrum Kultury >>>

Nowe publikacje postbadawcze PPPiW!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Rys ukazały się trzy monografie postbadawcze z serii Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW), będące efektem prac zespołu pracowni. Publikacje oparte są na analizach danych empirycznych pochodzących z badania Młodzież akademicka o rodzinie i religii 2020 (w dobie pandemii), przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie badawczej młodzieży studiującej. Warto dodać, że jest to kolejna 16. 17. i 18. pozycja z serii badawczej PPPiW. Zachęcamy do lektury!

Link do strony zespołu pracowni PPPiW >>> (https://is.pppiw.uksw.edu.pl/node/23 )

Link do strony Wydawnictwa Rys >>> (https://wydawnictworys.com/category/wszystkie )

Dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych INS WSE wybrany do Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego wybrało Pana dra Marcina Zarzeckiego, kierownika Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych WSE UKSW w Warszawie, do Zarządu Głównego PTE. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne jest stowarzyszeniem działającym już od ponad 20 lat w Polsce. Celem Towarzystwa jest budowanie kultury ewaluacyjnej w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu oraz integrowanie środowiska osób zainteresowanych i zaangażowanych w procesy ewaluacji w Polsce. Jego misją jest szerzenie kultury ewaluacyjnej we wszystkich sektorach państwa poprzez organizację projektów obywatelskich, seminariów edukacyjnych oraz szkoleń komercyjnych. PTE jest aktywnym członkiem Network of Evaluation Societies in Europe (NESE).

AKTUALIZACJA DOSSIER „ETYCZNY WYMIAR SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19”

W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat etycznego wymiaru szczepień przeciw COVID-19 kierowanymi do Centrum KNS WSE UKSW, zamieszczamy poniżej materiały, które mogą pomóc w wyrobieniu sobie stanowiska w tej sprawie. W stosunku do publikacji z 7. Lutego 2021 dossier uzupełnione jest o Stanowisko Przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm Astrazeneca i Johnson & Johnson. Również dane na temat etycznego wymiaru procesu produkcyjnego szczepionek przeciw Covid-19 z Charlote Lozier Institute zostały zaktualizowane.

Dokumenty Stolicy Apostolskiej:

Dokumenty Episkopatu Polski:

  • Stanowisko Przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm Astrazeneca i Johnson & Johnson

Dane na temat etycznego wymiaru procesu produkcyjnego szczepionek przeciw Covid-19 (Charlote Lozier Institute):
https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

Mała pochwała katolicyzmu – nowa książka prof. Michała Gierycza

Miło nam poinformować, że nakładem Teologii Politycznej ukazała się publikacja prof. ucz. dr hab. Michała Gierycza pt. Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności. Jest to odważna i udana próba odpowiedzi na pytanie o miejsce Kościoła we współczesnej Europie i kształt jego burzliwej relacji z polityką. Prof. Gierycz na przestrzeni dziesięciu esejów przygląda się współczesnym stosunkom demokratycznej wspólnoty i Kościoła. Problemy w ramach Unii Europejskiej, wewnętrzne spory katolicyzmu, rozmaite formy fundamentalizmów czy nierzadka obecnie instrumentalizacja religii to kwestie, które autor diagnozuje z perspektywy wierzącego katolika głęboko osadzonego w historyczno-społecznej rzeczywistości.

O książce napisali:

Dzielę swoje lektury na te, które warto przeczytać i te, które trzeba koniecznie przeczytać. Książka Michała Gierycza należy do tej ostatniej kategorii.

o. prof. Jarosław Kupczak OP 

Mała pochwała katolicyzmu porusza niewątpliwie kwestie absolutnie zasadnicze, obok których nie może przejść obojętnie nikt, kto mieni się członkiem społeczeństwa i wspólnoty politycznej.

prof. Joanna Kulska

Czy logika rozumowania, a także erudycja i klarowność języka są wystarczającym argumentem za lekturą książki Michała Gierycza? Zapewne tak. Jednakże jest w niej coś znacznie więcej. Refleksja Autora na temat relacji między chrześcijaństwem a polityką próbuje nieść nieobojętnemu na losy świata i uformowanemu już czytelnikowi, drogowskazy na poplątanych ścieżkach dzisiejszej polityki, kultury i cywilizacji.

prof. Jan Grosfeld

Wstęp do książki:

https://ksiegarnia.teologiapolityczna.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=84

 

Recenzje:

o. prof. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

https://teologiapolityczna.pl/jaroslaw-kupczak-op-recenzja-malej-pochwaly-katolicyzmu-michala-gierycza

 

prof. Joanna Kulska (Uniwersytet Opolski)

https://teologiapolityczna.pl/joanna-kulska-wiara-i-spoleczenstwo-recenzja-malej-pochwaly-katolicyzmu-michala-gierycza

Dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych INS powołany do Rady do Spraw Cyfryzacji IV kadencji

Dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych INS powołany do Rady do Spraw Cyfryzacji IV kadencji. Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdsC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content