Aktualności

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW zaplanowało działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat wyzwań przed jakimi stają osoby ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny. Poprzez inicjatywy, które odbędą się w kwietniu na UKSW, chcemy przeciwdziałać dyskryminacji i izolacji osób dotkniętych autyzmem.

Już 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wychodząc z założenia, że tylko wspólnymi siłami możemy zrobić wiele, postanowiliśmy włączyć się w obchody tego dnia. Przygotowaliśmy specjalny kolaż, poprzez który chcemy okazać wsparcie i jedność z osobami cierpiącymi na autyzm i ich bliskimi.

W sposób szczególny dziękujemy za poparcie i włączenie się do naszej akcji Pani dr hab. Annie Fidelus, prof. ucz., Prorektorowi ds. studenckich i kształcenia UKSW,  Panu dr hab. Michałowi Gieryczowi, prof. ucz., Dziekanowi WS-E, Pani dr hab. Jolancie Łodzińskiej, prof. ucz., Prodziekanowi ds. studenckich i administracji WS-E, Dyrekcji Instytutu Nauk Socjologicznych, który tutaj reprezentuje Pani dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. ucz., Wicedyrektor tegoż Instytutu oraz Pani mgr Agacie Rozalskiej, Opiekunowi naukowemu naszego Koła.

Zachęcamy do udostępniania naszej akcji, za co już z całego serca dziękujemy.

Zarząd Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UKSW

Tytuł profesorski dla ks. Janusza Węgrzeckiego

Niezwykle miło jest nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 lutego br. ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. uczelni uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej!

DOSSIER – ETYCZNY WYMIAR SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat etycznego wymiaru szczepień przeciw COVID-19 kierowanymi do Centrum KNS WSE UKSW, zamieszczamy poniżej materiały, które mogą pomóc w wyrobieniu sobie stanowiska w tej sprawie.

Dokumenty Stolicy Apostolskiej:
Kongregacja Nauki Wiary, Nota Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19:
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/szczepionka_21122020.html

Papieska Akademia Życia, “Rozważania moralne o szczepionkach przygotowanych z komórek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich”
https://www.pdcnet.org/C1257D43006C9AB1/file/B3945E0E17A0025085257D94004A597D/$FILE/ncbq_2006_0006_0003_0145_0154.pdf
polskie tłumaczenie: https://www.fronda.pl/a/szczepionki-z-abortowanych-dzieci-skandal-czy-koniecznosc,4015.html/

Dokumenty Episkopatu Polski:
Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek
https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-ekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-szczepionek/

Dane na temat etycznego wymiaru procesu produkcyjnego szczepionek przeciw Covid-19 (Charlote Lozier Institute):
https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

Narodowy Program Szczepień na UKSW

Nauczyciele akademiccy, pracownicy prowadzący zajęcia oraz doktoranci biorący udział w prowadzeniu zajęć będą mogli skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw COVID -19.
Szczepienie przeprowadzone zostanie zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii. Odbędzie się na terenie Tymczasowego Szpitala Narodowego, fili Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Termin szczepienia (dzień i godzina) zostanie wyznaczony przez szpital węzłowy i będzie on wiążący dla pracownika bez możliwości jakiejkolwiek jego zmiany.
Nauczyciele akademiccy, pracownicy prowadzący zajęcia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktoranci biorący udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub je współprowadzący będą mogli do dnia 19 lutego 2021 roku wypełnić ankietę dotyczącą udziału w programie szczepień.
Jej odesłanie będzie równoznaczne z wyrażeniem chęci do dobrowolnego i nieodpłatnego poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Szczegółowe informacje wraz z ankietą zostaną rozesłane drogą mailową.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Kadr lub Inspektoratem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Komunikat prorektora ds. medycznych, prof. dra hab. n. medycznych Dariusza Kosiora w sprawie szczepień grupowych na UKSW >>>

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content