Przejdź do treści

Seminarium naukowe pt. “Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi?” – 20 kwietnia, godz. 16.30-19.30 (online)

20.04.2021

20 kwietnia 2021
16:30 – 19:30

polskarumunia

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW zaprasza na seminarium naukowe poświęcone polityce zagranicznej Polski i Rumunii. Tytuł seminarium: „Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi?”. Termin: 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 16.30 -19.30. Udział wezmą: dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, doradca ministra spraw zagranicznych), dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Piotr Pogorzelski, prof. dr. Adrian Corpădean (Uniwersytet Babeş-Bolyai), prof. dr. Laura Herța (Uniwersytet Babeş-Bolyai) oraz dr Ovidiu Vaida (Uniwersytet Babeş-Bolyai). Zapewniamy tłumaczenie.

W seminarium można wziąć udział przez aplikację Zoom

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/86477104421?pwd=dkNuTGovMlNpSlRhbW53MGxqd3JFZz09  Webinar ID: 864 7710 4421 | Passcode: 882849

Opis seminarium:

Przedmiotem refleksji podejmowanej przez uczestników seminarium będzie polityka zagraniczna Polski i Rumunii, zwłaszcza w odniesieniu do regionu Europy Środkowej. Do zajęcia się tą tematyką skłania konstatacja, iż Polska i Rumunia wykazują proaktywne zaangażowanie w regionie Europy Środkowej, czego przykładem jest Inicjatywa Trójmorza czy Bukareszteńska Dziewiątka. Można też zaobserwować, że w sposób przemyślany budują one swoją pozycję w regionie, m.in. w oparciu o sojusze z państwami mającymi status światowych potęg, czego dowodem jest choćby stacjonowanie wojsk amerykańskich w obydwu krajach czy podpisanie przez nie umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy przy rozwoju cywilnej technologii jądrowej.

W literaturze z zakresu stosunków międzynarodowych państwa, które swoimi parametrami (wielkością terytorium, liczbą mieszkańców) wyróżniają się spośród państw sąsiednich, angażują się w regionalne procesy integracyjne, chcą i odgrywają istotny wpływ na sprawy regionalne zalicza się do kategorii państw średniej potęgi (middle power states). Potencjał demograficzny, gospodarczy, militarny, polityczny i geopolityczny Polski i Rumunii oraz wspomniany sposób prowadzenia polityki zagranicznej wyróżnia je spośród państw regionu Europy Środkowej. Stąd zasadne wydaje się przeprowadzenie analizy potencjału Polski i Rumunii, podejmowanych przez nie działań w ramach ich polityki zagranicznej oraz funkcji, jaką spełniają w regionie Europy Środkowej w celu określenia, czy i w jakim zakresie spełniają one założenia modelu państwa średniej potęgi.

Kwestie do dyskusji:

– w jaki sposób Polska i Rumunia definiują swój interes narodowy oraz cele swojej polityki zagranicznej w odniesieniu do regionu Europy Środkowej; czy chcą podejmować zadania w szerszym wymiarze niż wąsko ujmowany interes narodowy;

– jaką rolę w regionie oba państwa chcą odgrywać, jaką deklarują, a jaka jest im przypisana i jakie sobie nawzajem przypisują;

– w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują instytucje i organizacje międzynarodowe (UE, NATO, Trójmorze, V4, 9B) do prowadzenia swej polityki zagranicznej w Europie Środkowej;

– jaką strategię przyjmuje Polska i Rumunia wobec znaczących aktorów stosunków międzynarodowych (tj. wobec USA, Rosji, Chin, Niemiec i UE); jakimi motywami/celami kierują się w tym zakresie;

– jakie instrumenty znane z realistycznej teorii stosunków międzynarodowych i w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują, podejmując działania w regionie Europy Środkowej?

– jakie instrumenty znane z teorii konstruktywistycznej i w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują, podejmując działania w regionie Europy Środkowej?

– jaki wizerunek swojego państwa i jego roli w polityce europejskiej jest konstruowany przez elity oraz społeczeństwo Polski i Rumunii; co ma wpływ na sposób konstruowania tego wizerunku;

– jaki wizerunek Polski i Rumunii oraz roli przez nie spełnianej w polityce europejskiej mają inni uczestnicy stosunków międzynarodowych.

Program:

godz. 16.30-18.00 – Polityka zagraniczna Polski wobec Europy Środkowej

Prof. ucz. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski (doradca ministra spraw zagranicznych, Uniwersytet Łódzki)

Prof. inst. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Prof. ucz. dr hab. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Moderator: Piotr Pogorzelski

godz. 18.00-19.30 – Polityka zagraniczna Rumunii wobec Europy Środkowej

Prof. Dr. Adrian Corpădean (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)

Prof. Dr. Laura Herța (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)

Dr. Ovidiu Vaida (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)

Moderator: Prof. Dr. Laura Herța

Zapraszamy do wzięcia udziału przez aplikację Zoom

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/86477104421?pwd=dkNuTGovMlNpSlRhbW53MGxqd3JFZz09
Passcode: 882849

Debata będzie tłumaczona na język polski i rumuński.

Organizatorzy seminarium:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Studiów Europejskich, Uniwersytet Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce