Przejdź do treści

Studia stacjonarne (III stopnia – doktoranckie)

Studenci kierunku Nauki o Polityce i Administracji III stopnia kształcą się pod kątem eksperckim, jednocześnie doskonalą w prac naukowej, zarówno w obszarze badawczym, jak też dydaktycznym. Przygotowują rozprawę naukową (dysertację doktorską), która jest dla nich wstępem do świata czynnej nauki. Doktoranci otrzymują kompleksowe wykształcenie politologiczne, obejmujące najnowsze trendy w dziedzinie teorii oraz nauk o polityce. Studia III stopnia stanowią ponadto uzupełnienie wiedzy wyniesionej z niższych stopni kształcenia oraz są bezpośrednią kuźnią kadry akademickiej oraz eksperckiej w dziedzinie nauk społecznych. Zapraszamy do odwiedzenia strony szkoły doktorskiej UKSW.

Dokumenty związane ze studiami

Informacja na temat studiów

Bożena Banaszek

e-mail: b.banaszek@uksw.edu.pl
tel. 22 569 68 20, wew. 820
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

mgr Sylwia Karpińska

e-mail: s.karpinska@uksw.edu.pl
tel.: +48 22 569 68 29, wew. 829
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226