Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia - licencjackie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Oferta studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej oraz postępujący wzrost zagrożeń. Nasi studenci otrzymują solidne przygotowanie analityczne w zakresie możliwości diagnozowania problemów i zagrożeń oraz dobierania rozwiązań adekwatnych do zaistniałych sytuacji.

Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej – ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także, ze względu na wszechstronne przygotowanie analityczne, również w podmiotach gospodarczych.

 

Zalety

W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci otrzymują jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Integralną część procesu kształcenia stanowią studenckie praktyki zawodowe, które trwają 120 godzin. Celem praktyk jest przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, a także nauczenie studenta podstaw profesjonalnego postępowania, planowania i organizacji pracy.

Przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji aktywną działalność prowadzi Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, w ramach którego studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań dotyczących problematyki bezpieczeństwa państwa.

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

W programie studiów

Oferta programowa zawiera m.in. następujące zajęcia:

Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce

Wprowadzenie do kryminalistyki

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa

Gry decyzyjne

Uzupełnieniem programu są zajęcia do wyboru – jako zmienny element planu. Ich dobór w danym roku akademickim determinowany jest przez zachodzące zmiany i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej.

 

Formy studiów

Stacjonarne i niestacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content