Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego

STUDIA PODYPLOMOWE

Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego

„Nauka społeczna Kościoła jest (…) głoszeniem prawdy miłości Chrystusa w społeczeństwie. Nauka ta jest posługą miłości, ale w prawdzie.”

                                  -Benedykt XVI-

Cel i misja studiów

Zasadniczą misją i celem studiów jest zaprezentowanie w sposób uporządkowany i pogłębiony nauczania społecznego Kościoła katolickiego w odniesieniu do wybranych współczesnych kwestii kulturowych, politycznych, społecznych i gospodarczych.

Naszym słuchaczom chcemy przybliżyć perspektywę Kościoła katolickiego w stosunku do najważniejszych „znaków czasu” i wyzwań stojących przed współczesną Polską i światem. Wśród nich można wymienić między innymi: napięcia związane z rozumieniem tożsamości człowieka, przemiany kulturowe i społeczne początku XXI w., sytuację współczesnej rodziny, problem sprawiedliwości w rzeczywistości zglobalizowanej gospodarki, paradoksy ponowoczesnej demokracji, odpowiedzialność ekologiczną wobec przyszłych pokoleń.

Biorąc do ręki najważniejsze dokumenty i wypowiedzi składające się na nauczania społeczne Kościoła katolickiego, razem z naszymi studentami, chcemy pytać nie tylko o symptomy kryzysu współczesnego świata, ale także szukać w nim przestrzeni chrześcijańskiej odpowiedzialności i nadziei.

Oferta studiów zastała przygotowana w ramach Centrum Katolickiej Nauki Społecznej UKSW: http://centrumkns.uksw.edu.pl/

 

Dlaczego warto?

Proponowane studia przeznaczone są w sposób szczególny dla katechetów, a także, dla zainteresowanych tą problematyką, działaczy społecznych, dziennikarzy czy urzędników.

Niemniej jednak, naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, kierować się chcą perspektywą, którą proponuje Kościół katolicki.  

Żywimy przekonanie, że nasza oferta będzie profesjonalnym wsparciem dla tych wszystkich którzy:

  • podejmują trud kształcenia i wychowania;
  • w sposób świadomy uczestniczyć chcą w najważniejszych debatach na współczesnych areopagach;
  • w sposób bardziej aktywny podejmować chcą swą chrześcijańską, zawodową i obywatelską odpowiedzialność za dobro wspólne.

 

Wartość naszej oferty dydaktycznej opiera się zarówno na dobrze przygotowanym i oryginalnym programie studiów, jak i na kompetencjach oraz doświadczeniu wykładowców.

 

Program

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć, na które składają się wykłady i konwersatoria w łącznym wymiarze 240 godzin, po 120 godzin w semestrze.

Główne bloki tematyczne programu obejmują następujące zagadnienia:

  • Nauczanie społeczna Kościoła katolickiego i jego istota: (m.in. geneza, metodologia i główne źródła NSK);
  • Współczesne „znaki czasów” w perspektywie NSK: (m.in. „kwestie społeczne” XX i XXI wieku, tożsamość jak jako współczesna kwestia społeczna, rodzina w społeczeństwie XXI w.);
  • Kościół katolicki wobec demokratycznej sfery publicznej: (m.in. Kościół w sferze publicznej współczesnej Polski, polityka jako przestrzeń budowania dobra wspólnego);
  • Sprawiedliwość w globalizującym się świecie (solidarność międzypokoleniowa i odpowiedzialność ekologiczna, wolność, solidarność i sprawiedliwość w przestrzeni zglobalizowanej gospodarki);

 

Program studiów można znaleźć tu: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5990

 

Wykładowcy

Zajęcia w ramach studiów poprowadzą wykładowcy związani z Centrum Katolickiej Nauki Społecznej UKSW, legitymujący się dorobkiem naukowym, a także wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i udziałem w  projektach badawczych oraz debatach publicznych w zakresie nauczania społecznego Kościoła. 

Bliższe informacje można znaleźć tu: http://centrumkns.uksw.edu.pl/o-centrum/zespol/

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

Kontakt w sprawie studiów

tel. +48 22 569 68 16

Zapisy na studia odbywają się poprzez system IRK UKSW:  https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/POD_2022/programme/P_WSE-P-NSKK/

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content