Przejdź do treści

Centrum KNS powstało na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w 2019 roku, skupiając pracowników naukowych zajmujących się w swoich badaniach katolicką nauką społeczną, zarówno z UKSW, jak i innych ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych.

W ramach Centrum realizowane są projekty badawcze, przygotowywane publikacje oraz prowadzona działalność dydaktyczna. W tym ostatnim obszarze Centrum koordynuje ścieżkę dydaktyczną z katolickiej nauki społecznej realizowaną w ramach studiów stacjonarnych na WSE, studia podyplomowe z KNS oraz proponuje promotorów prac doktorskich z tego zakresu.

Ponadto Centrum organizuje i współorganizuje konferencje i seminaria  naukowe oraz podejmuje starania o obecność katolickiego punktu widzenia w toczących się debatach społecznych.