Przejdź do treści

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Socjologia życia religijnego w Polsce

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 535
Rok wydania: 2009

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski

Tytuł: Refleksyjność jako kategoria analizy socjologicznej. Koncepcje, badania, porównania

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR – Warszawa

Objętość: ss. 194
Rok wydania: 2009

Autor: Jarosław Koral

Tytuł: Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 198
Rok wydania: 2009

Autor: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży

Wydawnictwo: Zakład Wydawnictw Statystycznych – Warszawa

Objętość: ss. 525 + aneksy
Rok wydania: 2008

Autor: Tomasz M. Korczyński

Tytuł: Młodzi w dialogu z Papieżem

Wydawnictwo: Pomoc Kościołowi w Potrzebie – Warszawa

Objętość: ss. 315
Rok wydania: 2008

Redakcja naukowa: Urszula Bejma

Tytuł: Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 328
Rok wydania: 2008

Autor: Leszek Buller

Tytuł: Influencja

Wydawnictwo: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL – Stalowa Wola

Objętość: ss. 165
Rok wydania: 2008

Autor: Tadeusz Bąk

Tytuł: Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 269
Rok wydania: 2008