Przejdź do treści

Redakcja naukowa: Artur Wysocki

Tytuł: Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB w 65. rocznicę urodzin

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 406
Rok wydania: 2014

Autorzy:  Sławomir H. Zaręba i Marcin Choczyński

Tytuł: Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 125
Rok wydania: 2014

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

Tytuł:  Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 275
Rok wydania: 2014

Autor:  Tomasz M. Korczyński

Tytuł:  Stereotyp narodowy a socjologia wiedzy

Wydawnictwo: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC – Warszawa

Objętość: ss. 204
Rok wydania: 2014

Autor: Justyna Kurtyka-Chałas

Tytuł: Starość i jej oblicza. Wybrane psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych

Wydawnictwo: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS – Lublin

Objętość: ss. 130
Rok wydania: 2014

Autor: Jarosław Koral

Tytuł: Polityka społeczna – wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów

Wydawnictwo: Sowa-Druk – Warszawa

Objętość: ss. 243
Rok wydania: 2014