Przejdź do treści

Zapraszamy studentów i doktorantów Instytutu Nauk Socjologicznych do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2022/2023 została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: do 12 marca 2022 – składanie przez studentów wniosków w USOS web
  • II etap rekrutacji: 15 – 18.03.2022 – egzaminy językowe w SJO
  • III etap rekrutacji: 22.03.2022 – posiedzenia komisji rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 28.03.2022.

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Instytutu Nauk Socjologicznych mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

+ na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą Instytut Nauk Socjologicznych ma podpisaną umowę dwustronną (patrz: Uczelnie partnerskie)

+ na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendium programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów na uczelni partnerskiej mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW. Program adresowany jest zarówno do osób studiujących w trybie dziennym, jak również zaocznym.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

KOORDYNATOR

Za realizację programu Erasmus+ w Instytucie Nauk Socjologicznych odpowiedzialna jest dr Martyna Kawińska m.kawinska@uksw.edu.pl

Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13

UCZELNIE PARTNERSKIE

Lista uczelni partnerskich Instytutu oraz szczegóły ofert wyjazdów dostępne są w systemie USOSweb.

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA/PRAKTYKI

Zobacz strony DWM:

Formularze do pobrania: