Przejdź do treści

Autor: Włodzimierz Okrasa

Tytuł: Local Risks and Public Intervention: identyfing needs and targeting of development resources at the level of microregion

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu – Piła

Objętość: ss. 69
Rok wydania: 2006

Redakcja naukowa: Witold Zdaniewicz i Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Religia. Kościół. Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996-2006

Wydawnictwo: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC – Warszawa

Objętość: ss. 162
Rok wydania: 2006

Redakcja naukowa: Witold Zdaniewicz i Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II

Wydawnictwo: Archidiecezja Warszawska – Warszawa

Objętość: ss. 323
Rok wydania: 2005

Redakcja naukowa: Andrzej Wójtowicz

Tytuł: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza – Tyczyn

Objętość: ss. 265
Rok wydania: 2005

Okładka

Redakcja naukowa: Agnieszka Wołk

Tytuł: Człowiek i społeczeństwo w dobie przemian. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tadeusza Wołoszyna SJ w 70. rocznicę urodzin

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 290
Rok wydania: 2005

Autor: Andrzej Wójtowicz

Tytuł: Współczesna socjologia religii. Założenia, idee, programy

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza – Tyczyn

Objętość: ss. 347
Rok wydania: 2004

Redakcja naukowa: Witold Zdaniewicz i Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków

Wydawnictwo: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC – Warszawa

Objętość: ss. 318
Rok wydania: 2004

Okładka

Autor: Jarosław Koral

Tytuł: Etyczno-społeczne aspekty  bezrobocia w świetle doświadczeń polskich

Wydawnictwo: AWIR Akces – Warszawa

Objętość: ss. 238
Rok wydania: 2004

Okładka

Autor: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998)

Wydawnictwo: ISKK – Warszawa

Objętość: ss. 297
Rok wydania: 2003

Autor: Elżbieta Rekłajtis

Tytuł: Liban. Między wojną i pokojem. Problemy współczesności

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 250
Rok wydania: 2003

Redakcja naukowa: Władysław Majkowski

Tytuł: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW w dniach 17-18 listopada 2001 r.

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 240
Rok wydania: 2003

Okładka

Autor: Władysław Majkowski

Tytuł: Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne

Wydawnictwo: Księża Sercanie – Kraków

Objętość: ss. 252
Rok wydania: 1997