Przejdź do treści

Poniżej prezentujemy wieloletnie inicjatywy badawcze, które realizowane są w naszym Instytucie. Ogniskują się one wokół wybranych zagadnień współczesnego społeczeństwa, a wyniki prac analitycznych są podstawą wielu publikacji oraz inspiracją do organizacji konferencji naukowych, sympozjów i seminariów.