Przejdź do treści
Restrukturyzacja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu wartości aktywów
Konrad Raczkowski (redakcja naukowa)
2023, Warszawa
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Objętość: ss. 182

Partner wydania: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Otwarty dostęp: pobierz plik


Stabilność makroekonomiczna – Współczesne problemy podziału ryzyka
Konrad Raczkowski, Piotr Komorowski (redakcja naukowa)
2023, Warszawa
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Objętość: ss. 116

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Otwarty dostęp: pobierz plik


Tax system economics
Konrad Raczkowski, Friedrich Schneider, Joanna Węgrzyn
2023, Warszawa
Wydawnictwo Naukowe PWN
Objętość: ss. 320

Otwarty dostęp (3 rozdziały): pobierz plik


Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych
Konrad Raczkowski
2022, Warszawa
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Objętość: ss. 108

Partner wydania: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Gwarancje kredytowe jako instrument polityki gospodarczej państwa
Adam Zając, Dariusz Kowalski
2022, Warszawa
Wydawnictwo UKSW
Objętość: ss. 158

Zarządzanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej
Żanna Pleskacz, Agata Marcysiak, Anna Dziurny
2022, Siedlce
Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Objętość: ss. 150

Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie: zagadnienia wybrane
Agnieszka Wikarczyk (redakcja naukowa)
2022, Warszawa
Wyd. Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Objętość: ss. 408

Kształcenie dualne w Polsce
Piotr Zawada, Bartosz Stachowiak, Piotr Komorowski (redakcja naukowa)
2022, Rzeszów
Wyd. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Objętość: ss. 79

Prawo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa
Anna Gołębiowska, Dariusz Prokopowicz, Piotr Solarz (redakcja naukowa)
2022, Warszawa
Wyd. Szkoła Główna Szkoły Pożarniczej
Objętość: ss. 168

Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających
Dariusz Filip
2021, Warszawa
Wydawnictwo Beck
Objętość: ss. 492

Stagnacja sekularna. Stara herezja czy nowy paradygmat
Adam Koronowski
2021, Warszawa
Wydawnictwo UKSW
Objętość: ss. 214

Instrumenty finansowe. Wycena, ewidencja, sprawozdawczość
Monika Szczerbak, Ryszard Waśkiewicz, Agnieszka Wikarczyk
2021, Warszawa
Wydawnictwo Difin
Objętość: ss. 220

Jakość w zarządzaniu organizacjami
Marek Lisiecki
2020, Warszawa
Wydawnictwo UKSW
Objętość: ss. 220

Realizm prognoz i założeń modeli rozwoju świata według raportów Klubu Rzymskiego
Anna Dziurny
2020, Warszawa
Wydawnictwo UKSW
Objętość: ss. 292

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013
Magdalena Hryniewicka
2015, Warszawa
Wydawnictwo Difin
Objętość: ss. 519

Kwadratura euro
Adam Koronowski
2013, Toruń
Wydawnictwo Adam Marszałek
Objętość: ss. 179

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Marek Lisiecki
2012, Warszawa
Wydawnictwo Łośgraf
Objętość: ss. 334