Przejdź do treści

Autor: Tomasz M. Korczyński

Tytuł: Obraz studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Analiza wyników badań porównawczych z lat 2005-2015 

Wydawnictwo: Imago Montage – Warszawa

Objętość: ss. 92
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa:  Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

Tytuł:  Służba publiczna. Etos pracy urzędników w Polsce

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa 

Objętość: ss. 223
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Tom I

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 311
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Wojciech Klimski

Tytuł: Coolturalni. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2015

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 225
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Artur Wysocki

Tytuł: Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 350
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Agnieszka Wołk i Anna Potasińska

Tytuł: Nierówności społeczne we współczesnym świecie

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 430
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Adriana Mica, Jan Winczorek i Rafał Wiśniewski

Tytuł: Sociologies of formality and informality

Wydawnictwo: Peter Lang GmbH – Pieterlen-Bern

Objętość: ss. 258
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Rafał Wiśniewski

Tytuł: Cooltura instant. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2014

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 186
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa:  Tomasz Maślanka i Rafał Wiśniewski

Tytuł: Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

Wydawnictwo:  UW – Warszawa, seria: Studia i Analizy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Objętość: ss. 218
Rok wydania: 2015

Redakcja naukowa:  Sławomir H. Zaręba i Artur Wysocki

Tytuł: Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja. Archidiecezja Warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości

Wydawnictwo: Archidiecezja Warszawska – Warszawa

Objętość: ss. 273
Rok wydania: 2015