Przejdź do treści

Lista członków Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne w kadencji 2020-2024:

Przewodniczący:
ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni

Z-ca Przewodniczącego:

dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni

Członkowie:

dr hab. Marek Butrym, prof. uczelni
ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, prof. uczelni
dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni
dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. uczelni
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. uczelni
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni
ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
dr hab. Piotr Zawada, prof. uczelni
dr Wojciech Klimski
dr Anna Linek
mgr Michał Dziobkowski

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej:

  • 30.10.2023
  • 20.11.2023
  • 18.12.2023
  • 29.01.2024
  • 11.03.2024
  • 15.04.2024
  • 13.05.2024
  • 10.06.2024
  • 23.09.2024