Przejdź do treści

Redakcja naukowa: Piotr Zawada

Tytuł: Człowiek współczesny. Księga pamiątkowa poświęcona życiu i działalności naukowej ks. prof. Jarosława Korala

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej – Rzeszów

Objętość: ss. 243
Rok wydania: 2021

Autor: Maria Sroczyńska

Tytuł: Sacrum a młodzież

Wydawnictwo: Libron – Kraków

Objętość: ss. 186
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Joanna Wróblewska-Skrzek

Tytuł: Między światem realnym a wirtualnym. Mieszkańcy Warszawy w czasie pandemii

Wydawnictwo:  RYS – Poznań

Objętość: ss. 236
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Olga A. Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, Joanna Wróblewska-Skrzek, Bartosz H. Olszewski

Tytuł:  Gaudium et spes. Powinność współczesnego człowieka. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Ochockiemu

Wydawnictwo: RYS – Poznań

Objętość: ss. 336
Rok wydania: 2021

Autorzy: Margaret S. Archer, Andrew Collier, Douglas V. Porpora

Przekład i wstęp: Artur Wysocki

Posłowie: Krzysztof Wielecki

Tytuł: Transcendencja. Realizm krytyczny i Bóg

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 334
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa:  Martyna Kawińska i Olga A. Kotowska-Wójcik

Tytuł: (Nie)równość płci w sferze publicznej

Wydawnictwo: CeDeWu – Warszawa

Objętość: ss. 208
Rok wydania: 2021

Autorzy: Agnieszka Zduniak i Krzysztof Rubas

Tytuł: Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka

Wydawnictwo: Adam Marszałek – Toruń

Objętość: ss. 217
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa:  Elżbieta Bojanowska i Gertruda Uścińska

Tytuł: Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej – między nauką a praktyką

Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) – Warszawa

Objętość: ss. 263
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa: Artur Wysocki

Tytuł: Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Białorusi

Wydawnictwo:  RYS – Poznań

Objętość: ss. 174
Rok wydania: 2021

Redakcja naukowa:  Włodzimierz Okrasa i Dominik Rozkrut

Tytuł: Community cohesion, well-being, and local development

Statistical Research Papers, Volume 2

Wydawnictwo: Główny Urząd Statystyczny – Warszawa

Objętość: ss. 175
Rok wydania: 2021

Autorzy: Rafał Wiśniewski, Grażyna Pol, Rafał Pląsek, Agnieszka Bąk

Tytuł: Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury – Warszawa

Objętość: ss. 328
Rok wydania: 2021