Przejdź do treści

Dyrekcja Instytutu Ekonomii i Finansów

BIURO INSTYTUTU


e-mail: ekonomia@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 411
01-938 Warszawa

DYREKTOR INSTYTUTU
prof. ucz. Adam Koronowski

e-mail: a.koronowski@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 411
01-938 Warszawa

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Dariusz Karaś

e-mail: dariusz.karas@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 411
01-938 Warszawa

Dziekanat Instytutu Ekonomii i Finansów

DZIEKANAT
mgr Justyna Świątek

e-mail: j.swiatek@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228
01-938 Warszawa

PRAKTYKI STUDENCKIE
dr Magdalena Hryniewicka

Pełnomocnik
e-mail: m.hryniewicka@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 411
01-938 Warszawa

ERASMUS+
dr Piotr Komorowski

Koordynator
e-mail: p.komorowski@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 401
01-938 Warszawa

EKONOMIA ST
dr Bartosz Stachowiak

Kierownik kierunku
e-mail: b.stachowiak@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 401
01-938 Warszawa

EKONOMIA NST
dr Anna Dziurny

Kierownik kierunku
e-mail: a.dziurny@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 401
01-938 Warszawa

EKONOMIA MENEDŻERSKA
dr Dariusz Filip

Kierownik kierunku
e-mail: d.filip@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 411
01-938 Warszawa

KATEDRA EKONOMII
vacat

KATEDRA EKONOMII MENEDŻERSKIEJ
prof. ucz. Piotr Zawada

Kierownik katedry
e-mail: p.zawada@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 411
01-938 Warszawa

KATEDRA FINANSÓW
prof. ucz. Adam Koronowski

koronowskiKierownik katedry
e-mail: a.koronowski@uksw.edu.pl
tel.: +48 569 68 58
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 411
01-938 Warszawa