Przejdź do treści

Instytut Nauk Socjologicznych prowadzi obecnie studia na dwóch kierunkach: Socjologia oraz Praca socjalna.

Linki do poszczególnych kierunków prezentowanych na stronie Wydziału Społeczno-Ekonomicznego:

Studia III stopnia (studia doktoranckie) są aktualnie prowadzone w Szkole Doktorskiej UKSW:

  • Nauki socjologiczne (studia doktoranckie)
  • Informacje dla dotychczasowych doktorantów  z dyscypliny Socjologia

Ponadto Zespół Instytutu bierze czynny udział w prowadzeniu interdyscyplinarnego kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni I stopień (studia licencjackie), który realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.