Przejdź do treści

Redakcja naukowa:  Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas

Tytuł: Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji

Wydawnictwo:  UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 488
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 2

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 314
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Artur Wysocki i Marcin Zarzecki

Tytuł: Etos polskich przetwórców żywności

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 256
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Olga Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 259
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Justyna Kurtyka-Chałas i Joanna Truszkowska

Tytuł: Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 283
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski, Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

Tytuł: W kierunku „kultury bez przemocy”. Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa

Objętość: ss. 307
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Klaudia Śledzińska i Krzysztof Wielecki

Tytuł: Critical Realism and Humanity in the Social Sciences. Archerian Studies vol. 1

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 200
Rok wydania: 2016

Autor: Tomasz M. Korczyński

Tytuł:  Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa

Objętość: ss. 219
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński i Annamaria Orla-Bukowska

Tytuł: Obcy w labiryncie kultur

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa

Objętość: ss. 236
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa:  Sławomir H. Zaręba, Piotr Komorowski i Marcin Zarzecki

Tytuł: 25 samorządności w Polsce – bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 224
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

Tytuł: Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 259
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Artur Wysocki

Tytuł: Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice Laudato si’ 

Wydawnictwo:  UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 259
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Kinga Lendzion i Olga Kotowska-Wójcik

Tytuł: Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 189
Rok wydania: 2016

Autor: Rafał Wiśniewski

Tytuł:  Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 232
Rok wydania: 2016

Autor: Henryk Skorowski

Tytuł: Katolicka nauka społeczna. Wobec aksjologicznych dylematów współczesnego świata

Wydawnictwo: Narodowy Komitet Seniora – Warszawa

Objętość: ss. 580
Rok wydania: 2016

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Irena Borowik

Tytuł: Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 415
Rok wydania: 2016