Przejdź do treści

Struktura Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW

Dyrektor Instytutu
ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni

Wicedyrektor Instytutu
dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni

KIERUNEK SOCJOLOGIA

Kierownik ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni

Kierownik kierunku: dr Magdalena Markocka

KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ
Kierownik: dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. uczelni

Profesor emerytowany: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

Zakład Myśli Społecznej
Kierownik: dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. uczelni
Adiunkt: dr Monika Bukowska

Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych
Kierownik: dr Marcin Zarzecki
Adiunkt: dr Marta Luty-Michalak
Adiunkt: dr Olga Kotowska-Wójcik
Asystent: dr Bartosz H. Olszewski

Doktoranci w Katedrze Socjologii Ogólnej:
mgr Ewa Chrzanowska

KATEDRA SOCJOLOGII RELIGII
Kierownik: ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
Adiunkt: dr Marcin Choczyński
Adiunkt: dr Wojciech Klimski

Doktoranci w Katedrze Socjologii Religii:
mgr Magda Ostrowska

Zespół Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)
(w ramach działalności Katedry Socjologii Religii)
Kierownik: ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba

KATEDRA SOCJOLOGII KULTURY
Kierownik: dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni
Adiunkt: dr Izabela Bukalska
Adiunkt: dr Magdalena Markocka
Adiunkt: dr Agnieszka Wołk

Asystent: mgr Katarzyna Drzewek

Doktoranci w Katedrze Socjologii Kultury:
mgr Michał Dziobkowski

KATEDRA SOCJOLOGII RODZINY, EDUKACJI I WYCHOWANIA
Kierownik: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni                                          

Profesor: dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. uczelni                                          

Profesor: dr hab. Kinga Lendzion, prof. uczelni

Adiunkt: dr Anna Linek
Adiunkt: dr Katarzyna Uklańska

PRACOWNIA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNOŚCI
Kierownik: ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni
Profesor: dr hab. Marek Butrym, prof. uczelni
Profesor: dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni
Adiunkt: ks. dr Dariusz Tułowiecki

Doktoranci w Pracowni Społecznych Problemów Współczesności:
mgr Katarzyna Drzewek
mgr Aleksandra Radziewska

SAMODZIELNE ZAKŁADY NAUKOWE

ZAKŁAD METOD BADAWCZYCH I EWALUACJI
Kierownik: vacat
Profesor emerytowany: prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa
Adiunkt: dr Nataliia Pohorila

Adiunkt: dr Joanna Wróblewska-Skrzek

KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Kierownik kierunku: dr Martyna Kawińska

KATEDRA SOCJOLOGII ZDROWIA I PRACY SOCJALNEJ
Kierownik: dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni
Profesor: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, prof. uczelni

Asystent: dr Agata Rozalska

SAMODZIELNE ZAKŁADY NAUKOWE

ZAKŁAD GERONTOLOGII I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kierownik: dr Elżbieta Bojanowska
Adiunkt: dr Martyna Kawińska

Referencyjny Ośrodek Badawczy

Kierownik: dr Elżbieta Bojanowska