Przejdź do treści
prof. dr hab. Konrad Raczkowski
Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii Menadżerskiej
E-mail: k.raczkowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-8546-2647

Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw. W latach 2012-2021 dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. W latach 2015-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełni/ł funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE). Były wiceminister finansów (2015/2016).
W latach 2003-2013 był pracownikiem resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Odbył trzyletni staż habilitacyjny nauk ekonomicznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie (2006-2009). Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society  oraz British Academy of Management. Od 2012 speaker Cambridge International Symposium on Economic Crime Uniwersytetu Cambridge. Autor ponad 120 publikacji naukowych. Odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości oraz złotą odznaką Ministra Finansów. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów”.

  • makroekonomia
  • systemy podatkowe